Gotyckie zamki Zakonu Krzyżackiego są nieodłącznym elementem pomorskiego krajobrazu. Tutaj również znajduje się dawna stolica zakonu w Malborku. Malborski zamek wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Torpedownia Gdynia Oksywie i Babie Doły

Adres:

81-382 Gdynia

Torpedownia - polska nazwa zwyczajowa centralnego obiektu niemieckich ośrodków badawczych torped, budowanych na terenie Polski w czasie II wojny światowej.

Torpedownia była to hala montażowa torped wraz z urządzeniami do próbnych strzelań, wybudowana na dnie akwenu, w odległości kilkuset metrów od brzegu. Połączona z brzegiem molo, po którym odbywał się transport podzespołów torped, ostatecznie montowanych w hali.


Na terenie okupowanej Polski funkcjonowały dwa hitlerowskie ośrodki badawcze torped. Obydwa zlokalizowano w Gdyni (Babie Doły oraz Oksywie). Torpedownie w Gdyni są identycznej konstrukcji.


Torpedownia na Babich Dołach
Wybudowana na kesonach zatopionych w odległości trzystu metrów od brzegu. Nieremontowana i niewykorzystywana po wojnie popadła w ruinę, a basen portu uległ zamuleniu. Torpedownię na Babich Dołach widać m.in. w końcowych fragmentach odcinka pt. Brzeg morza z serialu Czterej pancerni i pies, w serialu Kryminalni oraz filmie fabularnym Superwizja.


Torpedownia na terenie portu wojennego na Oksywiu (tzw. Formoza)
Została zbudowana na podstawie skrzyni ze ścianek Larsena wypełnionej piaskiem, na końcu 500 m mola. Eksploatowana jest do dzisiaj, chociaż w innym od pierwotnego charakterze. Przezwana "Formozą" - ze względu na skojarzenie położenia budynku przy potężnych zabudowaniach portu wojennego na Oksywiu z ulokowaniem Tajwanu (dawniej - Formosa) wobec Chin.