Powiśle oferuje szkali rowerowe wytyczone pomiędzy Kwidzynem, Sztumem, Dzierzgoniem i Malborkiem. Najczęściej przemierzany jest Szlak Zamków Powiśla, który liczy ponad 80 km i łączy zabytkowe warownie w Malborku, Sztumie, Prabutach, Przezmarku i Dzierzgoniu. Poznaj szlaki rowerowe na Powiślu!


Szlak Zamków Powiśla

Długość trasy: 105 km

Typ roweru:
rower trekkingowy

Trudność trasy: średnio trudna Przebieg trasy

pobierz ślad GPS

Ciekawa oferta do aktywnego posmakowania uroków Powiśla. Szlak doskonale promuje dziedzictwo kulturowe tego terenu ukazując liczne zabytki w postaci zamków gotyckich lub ich ruin.

Szlak jest najdłuższy i jednocześnie najciekawszy z całej nowopowstałej sieci szlaków rowerowych na obszarze Powiśla. Na trasie zobaczyć można mało znane miejscowości, w których znajdują się lub znajdowały się kiedyś potężne warownie Państwa Zakonnego: Prabuty, Dzierzgoń, Przezmark, Sztum oraz Malbork. Oprócz zamków i ich ruin, po drodze zobaczyć można też wiele innych ciekawych miejsc i obiektów.

Szlak prowadzi przez malownicze tereny Powiśla, lokalnymi drogami o małym natężeniu ruchu, polnymi i leśnymi drogami gruntowymi oraz krótkimi odcinkami dróg wojewódzkich. Długość szlaku wynosi ponad 100 km, więc na przebycie go należy poświecić co najmniej dwa dni. Informacje o noclegach w tym regionie znaleźć można m.in. na stronie Powiślańskiej Organizacji Turystycznej (www.powislanska.hg.pl).

Oznakowana kolorem czerwonym trasa obfituje w liczne tablice informacyjne i miejsca odpoczynku. W porównaniu z innymi szlakami regionu, jego oznakowanie jest naprawdę dobre. Ambitni turyści mogą dowolnie łączyć trasy, gdyż na Powiślu istnieje dość dobrze rozbudowana sieć szlaków rowerowych m.in. Międzynarodowa Trasa Rowerowa R1(kolor zielony), Szlak Kościołów Powiśla (niebieski) czy Szlak Nadwiślański Doliny Dolnej Wisły (czarny).

Oprócz gotyckich warowni, na szlaku zobaczyć można również kilka innych, interesujących miejsc, związanych z późniejszymi dziejami Powiśla. W lasach otaczających Prakwice można spotkać liczne kamienie z wyrytą tajemiczą inskrypcją. Są to tzw. Kamienie Wilhelma, które stawiane były w miejscu, gdzie cesarz Rzeszy Niemieckiej, Wilhelm II upolował okazałego rogacza. Prakwice w XIX i na początku XX wieku były ważnym ośrodkiem polowań do którego przyjeżdżali najwybitniejsi dostojnicy Rzeszy: cesarz, książęta, następcy tronu. Szacuje się, że właśnie tu Wilhelm II ustrzelił ok. 500 szt. rogaczy. Za czasów monarchii, w miejscu gdzie strzelił zwierza, stawiano drewniany słup na którym wyryto datę polowania, cesarską koronę oraz literę "W", jedynie najokazalsze zdobycze oznakowywano głazami. Szacuje się że w "królewskich lasach" w okolicy Prakwic znajduje się ok. osiemdziesięciu głazów.

Natomiast położone dokładnie w połowie trasy Waplewo Wielkie to miejsce, które przez lata było ostoją polskości na tych silnie zgermanizowanych w XIX wieku terenach. Była to rezydencja polskiego rodu Sierakowskich, którzy trwali przy mowie i tradycji polskiej nie bacząc na naciski i represje pruskich, a potem hitlerowskich, władców tych ziem. Niektórzy z nich, jak Stanisław Sierakowski zapłacili za to cenę najwyższą. Obecnie w nieco zdewastowanym pałacu, otoczonym pięknym parkiem, mieści się Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Sam zabytek powoli jest odnawiany. Park i pałac położony jest niecały kilometr od szlaku, ale koniecznie należy poświęcić trochę czasu na obejrzenie tak budynku, jak również przepięknego parku, w którym położona jest rezydencja.

Drugim interesującym szlakiem na Powiślu, również wyznaczonym w roku 2012, jest szlak "Kościołów Powiśla". Ma on kolor niebieski i długość 46 km. Rozpoczyna się w Dzierzgoniu, biegnie przez Bągart, Jasną, Żuławkę Sztumską, Stary i Nowy Targ oraz Kalwę. Kończy się w Mikołajkach Pomorskich. W każdej z tych miejscowości znajduje się ciekawy kościół, a w Mikołajkach nawet dwa. Niektóre z nich, jak na przykład potężna świątynia w Jasnej, pochodzą jeszcze z czasów krzyżackich. Pamiątką z tych czasów jest również interesująca budowla w postaci Kanału Juranda - prowadzącego wodę z jeziora Balewskiego do zamku w Malborku. Ten zabytek hydrotechniki pochodzi z XIV wieku! Najciekawszym obiektem na jego przebiegu jest akwedukt "Jurkowickie Sklepienie" znajdujący się w pobliżu Kalwy. Krzyżacy (nie mając żadnych nowoczesnych urządzeń!) wybudowali tu potężny ziemny nasyp, przecinając dolinę Jurkowickiej Strugi, dzięki czemu zachowali odpowiedni spadek wody na długości kilkudziesięciu kilometrów.


Długość trasy: 105 km

Trudność trasy: trasa średnio trudna

Dominująca nawierzchnia: drogi asfaltowe

Czas potrzebny na pokonanie trasy: 2 dni

Rekomendowany rodzaj roweru: rower trekkingowy

Trasa: Prabuty - Sztum - Malbork


Przebieg:

0 km - Prabuty. Początek szlaku - ruiny zamku przy ul. Zamkowej (na zachód od centrum). Od dworca należy dojechać ok. 1,5 km. Warto zobaczyć: gotycką konkatedrę św. Wojciecha, gotycki kościółek polski, gotycką Bramę Kwidzyńską oraz XVIII- wieczne wodociągi miejskie.

1,6 km - Ruiny zamku nad jeziorem Liwieniec. Od zamku jedziemy szlakiem czerwonym drogą na Iławę.

5,6 km - Jezioro Sowica. Skręcamy na parking przy jeziorze, a stamtąd na nasyp rozebranej linii kolejowej, którą prowadzi szlak rowerowy.

8,9 km - Obrzynowo. Gotycki kościół. Przed miejscowością skręcamy z nasypu, wrócimy do niego w Jakubowie.

13,6 km - Jakubowo. Kąpielisko nad Jeziorem Dzierzgoń - największym akwenem wodnym Powiśla.

17,5 km - Cieszymowo Wielkie. Dawna kaplica dworska, pałac i park. Szlak opuszcza nasyp i kieruje się drogą na zachód.

20,7 km - Matule.

25,5 km - Stary Dzierzgoń. Gotycki kościół. W pobliżu, w miejscowości Zakręty, dawne grodzisko pruskie.

30,5 km - Folwark. Od tego miejsca jedziemy szlakiem żółtym do Przezmarka, następnie wracamy i jedziemy na północ.

33,3 km - Przezmark. Ruiny krzyżackiego zamku na półwyspie, piękne jezioro, miejsce odpoczynku (nad jeziorem na końcu wsi).

40,2 km - Protajny. Dawny majątek, później PGR. Ostry skręt w lewo, piękna aleja dębowa.

42,5 km - Kielmy. Dawny majątek, później PGR. Za wsią przy krzyżu na rozwidleniu dróg jedziemy za znakami w prawo. W okolicznych lasach "Kamienie Wilhelma".

44,3 km - Rzeka Dzierzgoń. Nie przejeżdżając przez mostek jedziemy leśną drogą w dół rzeki, jadąc prosto zboczymy ze szlaku ale odwiedzimy miejscowość Stare Miasto z gotyckim kościołem.

48,3 km - Prakwice. W pobliżu rozebrana linia kolejowa i nie istniejący obecnie dworek, w którym przebywał cesarz Wilhelm II.

50,2 km - Dzierzgoń. Wzgórze z ruinami zamku krzyżackiego (wjazd rowerem od ul. Limanowskiego, niebieskim szlakiem), gotycki kościół z cennym barokowym wystrojem wnętrza oraz zespół dawnego klasztoru z barokowym kościołem św. Ducha. Szlak prowadzi dalej na wschód razem ze szlakiem R1.

54,7 km - Kuksy. Jezioro, kąpielisko gminne, ponownie rozebrana linia kolejowa. Szlak prowadzi przez Morany i Tulice asfaltem do Waplewa.

63,7 km - Waplewo Wielkie. Pałac Sierakowskich, park, kaplica pałacowa (kilkaset metrów od szlaku). Trasa prowadzi na zachód.

68,0 km - Stary Targ. Neobarokowy kościół, zbudowany na planie krzyża greckiego z bogatym wystrojem wnętrza, obelisk upamiętniający podpisanie rozejmu między Rzeczpospolitą a Szwecją w 1629 r. Przez miejscowość przepływa Kanał Juranda.

71,3 km - Kalwa. Gotycki kościół z drewnianą wieżą, stare chałupy drewniane. Jedziemy przez miejscowość brukowaną drogą.

75,3 km - Pietrzwałd. Gotycki kościół z XIV w.

77,8 km - Barlewice. Dwór z XIX w. z dobrze zachowanymi budynkami folwarcznymi.

79,7 km - Sztum. Zamek krzyżacki, piękna promenada nad jeziorem Sztumskim (prowadzi nią szlak). W mieście również gotycki kościół św. Anny, kąpielisko, a w dawnym kościele ewangelickim muzeum.

84,3 km - Sztumskie Pole. Obok jeziora Białego szlak prowadzi na Uśnice, nową drogą rowerową w lesie.

88,2 km - Uśnice. Szlak prowadzi na północ, drogą leśną.

91,5 km - Węgry. Za wsią niezwykły wąwóz leśny - rezerwat "Parów Węgry". Dawny majątek, obecnie stajnie.

94,4 km - Gościszewo. Dawna gorzelnia, obecnie mieści się w tej wsi lokalny browar. Szlak biegnie przez pola, następnie wchodzi w lasy nad Nogatem.

97,8 km - Wielbark. Poniemieckie fortyfikacje z okresu II wojny światowej. W pobliżu stanowiska archeologiczne, od których pochodzi nazwa kultury wielbarskie (gockiej).

98,8 km - Śluza "Szonowo" na Nogacie. Przed śluzą szlak skręca na północ wzdłuż Nogatu. Biegnie początkowo ścieżką, która zamienia się później w Malborku w promenadę wzdłuż Nogatu. Ten odcinek szlaku jest nieoznakowany.

104,0 km - Malbork (zamek). Wjeżdżamy do miasta promenadą wzdłuż Nogatu, mijamy zamek i przez odnowione centrum miasta kierujemy się do dworca PKP (105 km).