Synagogi, cerkwie, meczety, domy modlitwy to znaki tolerancji religijnej i różnorodności kulturowe j Pomorza

Stara Synagoga w Kwidzynie

Bożnica wzniesiona w latach 1831 - 1833 na wykupionym przez gminę żydowską terenie w pobliżu Bramy Grudziądzkiej. Odebrana Żydom w latach 30-tych XX wieku, przebudowana.

Po 1945 roku użytkowana jako rozlewnia wód gazowych i piwa beczkowego i do tego celu ponownie przebudowana (wprowadzenie kolejnego stropu, przekształcenie wnętrza). Zachowane zdjęcie archiwalne fragmentu bożnicy ukazuje charakterystyczny detal elewacyjny w postaci gzymsów i sztukateryjnych dekoracji o charakterystycznych, judajskich motywach. Budowla murowana z cegły ceramicznej pełnej w wątku mieszanym, pierwotnie tynkowana, łuki okienne i dawnych drzwi wejściowych akcentowane układem pionowym cegieł, jednokondygnacjowa z użytkowym poddaszem, nakryta dachem naczółkowym z pokryciem ceramicznym (holenderka na deskowaniu), więźba dachowa konstrukcji drewnianej krokwiowo - jętkowa. Budynek podpiwniczony, wzniesiony na rzucie prostokąta o wymiarach 14x 11,5m. Ściany wzdłużne (wschodnia i zachodnia) wzmocnione przyporami sięgającymi gzymsu podokapowego, przy szczycie południowym, na osi płytki ryzalit sięgający okapu. Elewacje w chwili obecnej znacznie przekształcone, skute tynki wraz z dekoracją, zamurowane wejścia w szczytach, zamurowane częściowo otwory okienne, wykute nowe prostokątne okna doświetlające poddasze. Obecnie budowla jest zagrożona zawaleniem i nieużytkowana.

Autor: LOT ZK "Liwa"

Foto: Archiwum LOT ZK "Liwa"