Pasjonatów kontaktów z naturą zapraszamy do dwóch parków narodowych, znajdujących się na terenie pomorskiego. Spacer po ruchomych górach u wybrzeża Bałtyku? Jeziora tuz przy wybrzeżu, okresowo zalewane przez słoną wodę? Te i inne osobliwości czekają na odkrycie na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Drugim Parkiem Narodowym w Pomorskim są Bory Tucholskie, zachwycające różnorodnością gatunków roślin reliktowych z okresu lodowcowego i polodowcowych, a także niezwykłe jeziora lobeliowe zachwycające swoją urodą.

Park Narodowy "Bory Tucholskie"

Bory Tucholskie to jeden z trzech najmłodszych parków narodowych w Polsce. Utworzono go w 1996 r. na obejmującym ponad 4,5 tysiąca hektarów obszarze w południowej części Kaszub.

Teren parku to dawne przedpole topiącego się lodowca, stąd dominują w nim krajobrazy sandrowych, piaszczystych równin i polodowcowych rynien, często tworzących wydłużone jeziora. Największym z nich jest Jezioro Ostrowite. Częściowo na terenie parku znajduje się również rynnowe Jezioro Charzykowskie, jedno z ważniejszych miejsc na mapie polskiego żeglarstwa. Niektóre z 21 jezior położonych w granicach parku, połączone ciekami wodnymi, tworzą tzw. Strugę Siedmiu Jezior. Charakterystyczne dla parku jest występowanie wydm śródlądowych, które tu właśnie tworzą jedno z największych nagromadzeń tego typu obiektów w Polsce. Wielką różnorodność wykazuje miejscowa flora, wśród której dominują bory sosnowe rosnące na suchych glebach. Spotkać można także siedliska bagienne, w których zdarzają się rzadkie gatunki roślin, będących reliktami okresu wycofywania się lądolodu z terenu dzisiejszych Borów Tucholskich. Równie bogato przedstawia się parkowa fauna, ze zwierzętami charakterystycznymi dla naszej strefy klimatycznej, w tym tak rzadkimi gatunkami jak wilki, czarne bociany, głuszce i cietrzewie. Przy odrobinie szczęścia można zobaczyć szybującego nad koronami drzew sokoła. Na terenie parku nie brakuje także zabytków kulturowych, wśród których dominują ludzkie osiedla o zachowanym, zabytkowym układzie. Przez park prowadzą dwa szlaki rowerowe i pięć szlaków pieszych. Wytyczono w nim także trzy ścieżki edukacyjne.