Noc Świątyń 2018 w Gdańsku

Noc Świątyń 2018 w Gdańsku

22 września w pięciu miastach Polski odbędzie się czwarta edycja Nocy Świątyń. Tego jednego dnia w roku, drzwi ponad 50 świątyń różnych wyznań i wspólnot religijnych staną otworem przed wszystkimi zwiedzającymi. Również gdańskie świątynie tego wieczoru będą czekały na zwiedzających.

Wieczór 22 września będzie ponowną okazją do odwiedzenia synagogi, meczetu, zboru, Kościoła Polskokatolickiego. Wspólnoty biorące udział w wydarzeniu przygotowały prelekcje, dyskusje, koncerty, warsztaty taneczne, a nawet imprezę przy grillu, do udziału w których zapraszają wszystkich zainteresowanych rozmową i spotkaniem - wierzących i niewierzących, zainteresowanych religią i ciekawych architektury i historii.

Wraz z przewodnikiem, będzie można poznać różne wyznania obecne w Gdańsku, zwiedzić niezwykłych, nieodwiedzane na co dzień przez wszystkich budowle, a także swobodnie porozmawiać z członkami i członkiniami wspólnot religijnych.

W 2018 roku Noc Świątyń jest wspólnie koordynowana przez Stowarzyszenie Warszawa Wielu Religii, Stowarzyszenie Lepszy Świat, Fundację Polistrefa, Fundację IRSE oraz Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Warszawska edycja Nocy Świątyń została wybrana najlepszą warszawską inicjatywą pozarządową 2017 roku oraz otrzymała nagrodę specjalną serwisu ngo.pl w Konkursie S3KTOR. W 2018 roku w wydarzeniu wezmą udział Warszawa, Poznań, Kraków, Gdańsk i Łódź.

- Naszym celem jest ukazanie naszych miast, jako miast wielokulturowych, różnorodnych i otwartych, które swe tradycje wielokulturowości pielęgnują od kilkuset lat. Uważamy, że w obecnej sytuacji, gdy niechęć do wszelkiej "inności" jest coraz mocniej zauważalna, tego typu inicjatywy mogą umożliwić poznanie grup społecznych zagrożonych stereotypowym postrzeganiem - wyjaśniają organizatorzy

Zobacz mapę świątyń

II Noc Świątyń w Gdańsku - 22 września 2018

Autokefaliczny Kościół Prawosławny - Parafia Prawosławna pw. św. Mikołaja

Gdańsk-Wrzeszcz Górny, ul. Traugutta 45
www.cerkiew-gdansk.com
godziny otwarcia: 19:00-22:30
ZTM: Opera Bałtycka
SKM: Gdańsk Politechnika

Wejścia co 45 minut- 19:00; 19:45; 20:30; 21:15; 22:00
Oprowadzenie w języku angielskim - 20:30
Oprowadzenie w języku rosyjskim - 22:00


Cerkiew Greckokatolicka pw. św. Bartłomieja i Opieki Najświętszej Bogurodzicy

Gdańsk-Śródmieście, ul. Zaułek św. Bartłomieja 1
www.cerkiew.gdansk.domiwka.info
godziny otwarcia: 18:00-23:00
ZTM:Dworzec Główny
SKM: Gdańsk Główny

Zwiedzanie świątyni z przedstawicielami Wspólnoty w języku polskim i ukraińskim o 19:00, 20:00, 21:00
Oprowadzenie w języku angielskim - 19:00
Oprowadzenie w języku rosyjskim - 21:00


Gmina Wyznaniowa Żydowska w Gdańsku - Nowa Synagoga

Gdańsk-Wrzeszcz Górny, ul. Partyzantów 7
www.gdansk.jewish.org.pl
godziny otwarcia: 18:00-23:00
ZTM: Jaśkowa Dolina
SKM: Gdańsk Wrzeszcz

18:00-23:00 - indywidualne zwiedzanie budynku Nowej Synagogi
O pełnych godzinach: 18:00, 19:00, 21:00 i 22:00 Synagogę będzie można zwiedzić wraz z przedstawicielem Wspólnoty
20:00 - Havdala, czyli uroczyste zakończenie szabatu

Oprowadzanie w języku angielskim - 19:00
Oprowadzenie w języku rosyjskim - 22:00


Kaplica Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich

Gdańsk- Śródmieście, ul. Jana Heweliusza 11, VIII piętro
www.mormoni.pl
godziny otwarcia: 18:00-21:30
ZTM:Dworzec Główny
SKM: Gdańsk Główny

18:00-21:30 - zwiedzanie kaplicy z przewodnikiem

Podczas zwiedzania będzie można porozmawiać z misjonarzami i wolontariuszami i dowiedzieć się min.: Dlaczego w mormońskich kaplicach nie ma krzyża? Czy mormoni idą do nieba? I czy piekło istnieje? Czy biskup może mieć żonę? Czy 14-letni chłopiec może zobaczyć Boga? Dlaczego świątynia mormońska jest tak wyjątkowa? Czy mormoni modlą się przed posiłkiem w McDonaldzie? Jak obchodzą Święta Bożego Narodzenia? Czy mormoni znają imiona swoich praprapradziadków? Co się dzieje, kiedy "śmierć nas rozłączy"? Czy w kaplicach można organizować potańcówki?

Wejścia co 30 min, o pełnych i połówkach godzin.
W trakcie zwiedzania organizatorzy zapraszają również na poczęstunek.

Oprowadzenie w języku angielskim - 18:30
Oprowadzenie w języku rosyjskim - 20:00


Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Gdańsku

Gdańsk-Wrzeszcz Górny, ul. Jaśkowa Dolina 21
www.gdansk.adwentysci.org
godziny otwarcia: 18:00-23:00
ZTM: Sobótki
SKM: Gdańsk Wrzeszcz

18:00-23:00 - oprowadzanie po świątyni, w której na odwiedzających czekały będą trzy stanowiska:

1) Adwentyści w życiu społecznym (działalność i zaangażowanie w różne dziedziny życia społecznego zarówno w skali lokalnej jak i krajowej oraz światowej)
2) Znaczenie Biblii w życiu i funkcjonowaniu społeczności adwentystycznej (na tym stanowisku będą znajdować się różne przekłady Biblii oraz słowniki, konkondancje oraz inne materiały na niej oparte oraz podawane ciekawostki związane z dziejami i treścią Pisma Świętego)
3) Prezentacja multimedialna przedstawiająca główne zasady wiary Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, w tym rozmowa z przewodnikiem, który odpowie na pytania odwiedzających

Ponadto na osoby odwiedzające będzie czekał drobny, ale zdrowy poczęstunek oraz bezpłatna literatura.

Wejścia co 30 minut, o pełnych i połówkach godzin

Oprowadzenie w języku angielskim - 20:00
Oprowadzenie w języku rosyjskim - 19:00


Kościół Chrześcijan Baptystów - Pierwszy Zbór w Gdańsku

Gdańsk-Aniołki, ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 11
www.gdansk.baptysci.pl
godziny otwarcia: 18:00-23:00
ZTM: Płowce, Powstańców Warszawskich, Bema
SKM: Gdańsk Główny

18:00-23:00 - zwiedzanie kaplicy, rozmowa z pastorem i przedstawicielami Wspólnoty

Wejścia co 30 minut, o pełnych i połówkach godzin

Oprowadzenie w języku angielskim - 20:00
Oprowadzenie w języku rosyjskim - 18:00


Kościół Ewangelicko-Metodystyczy, Kaplica Emanuela

Gdańsk-Wrzeszcz Górny, ul. Władysława Pniewskiego 8 (niedaleko CH Manhattan)
www.metodyscipomorze.wordpress.com
godziny otwarcia: 18:00-23:00
ZTM: Jaśkowa Dolina
SKM: Gdańsk Wrzeszcz

18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 - oprowadzanie po Kaplicy Emanuela z proboszczem parafii
21:00 - dodatkowo Modlitwa Wieczorna wg ks. Jana Wesleya

Oprowadzanie w języku angielskim - 22:00
Oprowadzenie w języku rosyjskim - 18:00


Kościół Polskokatolicki pw. Bożego Ciała

Gdańsk-Śródmieście, ul. 3 Maja 19A/1 (obok Dworca Autobusowego)
godziny otwarcia: 18:00-23:00
ZTM: Dworzec Główny, Dworzec PKS
SKM: Gdańsk Główny

18:00-23:00 - zwiedzanie świątyni z jej przedstawicielami
Wejścia co 45 minut- 18:00; 18:45; 19:30; 20:15; 21:00; 21:45; 22:30

Oprowadzenie w języku angielskim 18:00
Oprowadzenie w języku rosyjskim 18:45


Kościół Zielonoświątkowy, Zbór "Radość Życia" w Gdańsku

Gdańsk-Śródmieście, ul. Menonitów 2a
www.kzgdansk.org
godziny otwarcia: 18:00-23:00
ZTM: Śródmieście SKM
SKM: Gdańsk Śródmieście

18:00-23:00 - indywidualne zwiedzanie kościoła
O pełnych godzinach, tj. 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 - prelekcja jednego z pastorów
19:00 - 21:00 - grill party przy kaplicy
18:45; 19:45 - koncert współczesnej muzyki chrześcijańskiej

Oprowadzenie w języku angielskim - 21:00
Oprowadzenie w języku rosyjskim - 21:00


Muzułmańska Gmina Wyznaniowa - Meczet w Gdańsku

Gdańsk- VII Dwór, ul. Abrahama 17A
www.meczetgdansk.com
godziny otwarcia: 18:00-23:00
ZTM: Strzyża PKM
PKM: Gdańsk Strzyża

18:00-23:00 - spotkania w cztery oczy - porozmawiaj z muzułmaninem; poczęstunek; pisanie imion po arabsku; konkursy z nagrodami
O pełnych godzinach, tj. 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 , 22:00 - prezentacja przygotowana przez przedstawicielkę Wspólnoty na temat:
-podstaw Islamu, świąt i wartości, którymi kierują się muzułmanie;
-modlitwy w Islamie;
-zakrywania ciała przez muzułmanki;
-codziennego życia muzułmanów i muzułmanek w Polsce.

UWAGA: ze względu na remont meczet będzie zamknięty. Wszystkie aktywności odbędą się w namiotach przed meczetem (również tymczasowe miejsce modlitw muzułmanów i muzułmanek)

Oprowadzenie w języku angielskim - 21:00
Oprowadzenie w języku rosyjskim - 18:00


Synagoga Beit Trójmiasto

Gdańsk-Oliwa, ul. Grunwaldzka 496/7 (wejście od strony podwórka)
www.beittrojmiasto.simplesite.com
godziny otwarcia: 18:00-23:00
ZTM: Oliwa
SKM: Gdańsk Oliwa

19:00-19:20 - krótki wykład o symbolice Havdali (zakończenie szabatu) i ceremonia Havdali
19:20-20:00 - warsztaty tańców izraelskich
20:10-20:30 - krótki wykład o Wspólnocie i jej założeniach
20:30-21:00 - Zapytaj nas- rozmowy w cztery oczy z członkami kongregacji
21:00-22:00 - warsztaty pieśni i koncert muzyki żydowskiej
22:10-23:00 - Zapytaj nas - rozmowy w cztery oczy z członkami kongregacji

Oprowadzenie w języku angielskim - 19:00
Oprowadzenie w języku rosyjskim - 20:10

UWAGA! Zastrzegamy, że program może ulec zmianie do dnia 22.09.2018 włącznie.
www.nocswiatyn.pl
www.facebook.com/nocswiatyn