Gotyckie, barokowe, szachulcowe, i ryglowe, zbudowane z drewna, cegły bądź wypełnione strukturą z gliny o otynkowane, tak różnorodne budowle sakralne możesz odkryć tylko na Pomorzu. Bogaty wystrój wnętrz, malowidła naścienne i niesamowite witraże dopełniają całości budowli.

Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Sominach

Las, jezioro, ryby, grzyby, jagody - te słowa kojarzą się z wypoczynkiem na łonie natury. Wpisują się też w charakter Somin.

Sominy to malownicza miejscowość, położona pomiędzy dwoma jeziorami, 20 km na południe od Bytowa. Nazwa Jeziora Somińskiego występuje już w dokumentach z 1313 r., sama osada powstała w XVI w. Mieszkała tu ludność ewangelicka, stanowiącą protestancką enklawę pośród okolicznych katolickich wsi. Do 1945 r. Sominy były niemiecką wsią graniczną. Po wojnie miejsce Niemców zajęli Kaszubi.

Pamiątką po dawnych mieszkańcach jest jeden z najciekawszych kościołów ziemi bytowskiej, który powstał w 1757 r. jako zbór luterański. Drewniany kościół o konstrukcji zrębowej, którego ścianki pokryte są gontem, posiada dwie kondygnacje oraz dachy dwupłatowe również pokrywa gont. Wieża kościelna jest konstrukcji słupowej, pokryta deskami. Wewnątrz znajduje się barokowy, bogato zdobiony ołtarz, w nim obraz przedstawiający ukrzyżowanego Chrystusa. W wieży ukryte są dwa dzwony, w tym jeden z napisem w języku staro - cerkiewno - słowiańskim.

Autor: J.Musioł, LOT Kaszuby Bytowskie

Foto: M.Bieliński, Dep. Turystyki, UMWP