Jarmark Cysterski w Pelplinie

Jarmark Cysterski w Pelplinie

W trzeci weekend września każdego roku na terenie dawnego opactwa cysterskiego w Pelplinie odbywa się Jarmark Cysterski.

Cysterskie święto wskrzesza dzieje i tradycje czasów, kiedy ziemią pelplińską gospodarowali szarzy mnisi. Dawny klasztor w dolinie rzeki Wierzycy i dzisiejsza Stolica Diecezji Pelplińskiej, żyje w tych dniach historią, kulturą, muzyką i obyczajami dawnych wieków. Dobre duchy cystersów czuwają nad wszystkimi, którzy przybywają, by podziwiać bogate dziedzictwo i bawić się przenosząc w zamierzchłe czasy.

Wspaniale zachowane dziedzictwo kulturowe Pelplina wyeksponowane szczególnie poprzez historyczne teatrum z dziejów dawnego klasztoru; niepowtarzalna atmosfera średniowiecznego jarmarku w cieniu gotyckiej bazyliki katedralnej sprawiają, że Jarmark Cysterski jest jednym z największych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu.

W czasie trwania imprezy w swojej duchowej stolicy spotkają się Kociewiacy, by modlić się o pomyślność Kociewia i radować "darem obecności" wspólnoty osiadłej w dolinie Wierzycy i Wisły.

Dzień w dawnym opactwie cysterskim i inscenizacje historyczne i barwne korowody; turnieje rycerskie, prezentacje muzyki dawnej, warsztaty skryptorium i konferencja popularnonaukowa; staropolskie jadło i napitki, targ staroci, jak również bogata oferta wyrobów rzemieślniczych - to tylko niektóre z licznych atrakcji corocznego Jarmarku Cysterskiego w Pelplinie.


Więcej informacji na: Jarmark Cysterski