Gotyckie, barokowe, szachulcowe, i ryglowe, zbudowane z drewna, cegły bądź wypełnione strukturą z gliny o otynkowane, tak różnorodne budowle sakralne możesz odkryć tylko na Pomorzu. Bogaty wystrój wnętrz, malowidła naścienne i niesamowite witraże dopełniają całości budowli.

Gotycka wieża - pozostałości kościoła pw. Św. Katarzyny w Bytowie

W centrum Bytowa, nieopodal zamku, stoi gotycka wieża, a przed nią odsłonięte kilka lat temu fundamenty kościoła.

Do 1945 r. w miejscu tym stał kościół p.w. Św. Katarzyny, który spłonął podczas "wyzwalania" miasta przez Armię Czerwoną. Miejsce to jest niezwykłym świadkiem skomplikowanej historii miasta, której ślady znaleźć można na każdym kroku. Dzieje tego miejsca nierozerwalnie łączą się ze zmianami, które następowały w całej historii miasta, zwłaszcza w XX wieku. Kościół Św. Katarzyny zbudowano w XII wieku i do II Wojny Światowej służył miejscowym katolikom. Sąsiadował on z protestanckim kościołem Św. Elżbiety. Dziś wieża pokościelna mieści w swych murach oddział Muzeum Zachodnio - Kaszubskiego. W ruiny kościoła wkomponowano pomnik Jana Pawła II.

Oddział muzeum znajdujący się w wieży prezentuje eksponaty związane z przeszłością Bytowa i okolic. Wystawy przedstawiają pradzieje ziemi bytowskiej, przeszłość miasta oraz losy kościoła Św. Katarzyny.

Dziś wieża służyć może za ciekawy punkt widokowy, z którego obejrzeć można panoramę miasta. Szczególnie pięknie wieża i fundamenty kościoła prezentują się po zmierzchu, kiedy włączone jest podświetlenie budowli.

Autor: M.Krzciuk, LOT Ziemia Lęborska

Foto: M.Bieliński, Dep. Turystyki, UMWP