Ideą festiwalu jest prezentowanie dorobku kina światowego, ukazanie człowieka w miejscu pracy i dyskusja na temat tej roli w kontekście globalnym. Między innymi ze względu na niniejsze założenia Festiwal odbywa się właśnie w Gdańsku, gdzie walczono przeciwko systemowi o godność i godne warunki pracy. Podczas festiwalu prezentowane są filmy konkursowe, oprócz nich odbywają się pokazy specjalne filmów z całego świata. Widzowie mogą również liczyć na spotkania z twórcami, wykłady i warsztaty.

Wiecej informacji na stronie: Docfilm Festival.