"Zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym - ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi" - tak właśnie brzmi definicja rezerwatu, których w Pomorskim jest aż 134! Te niezwykle cenne obszary, to jeden z naszych wyróżników, który stanowi o wyjątkowości i atrakcyjności zwłaszcza pod względem krajobrazowym i turystycznym naszego regionu.

Borkowskie Wąwozy

Adres:

84-210 Choczewo

Ten leśny rezerwat przyrody, o powierzchni przeszło 40 ha, został utworzony w 2005 r. Znajduje się w okolicy Borkowa Lęborskiego i Zwartowa.

Swym zasięgiem obejmuje leśne zbocze, będącą częścią doliny Chełstu, jednej z najczystszych rzek w Polsce. Ochronie podlegają tu liczne nisze źródłowe ze specyficzną roślinnością źródliskową, a także zbiorowisko kwaśnej buczyny niżowej, fragmentami ze starym, ok. 100-letnim drzewostanem. Bardzo interesująca jest też rzeźba terenu.

Występują tu stanowiska szeregu roślin chronionych i rzadkich, takich jak widłak wroniec, stoplamek Fuscha, tojeść gajowa, manna gajowa. Rezerwat jest przypuszczalnie najbardziej wysuniętym na północ w Polsce stanowiskiem, będącego pod ochroną gatunku paproci, podrzenia żebrowca.

Na terenie rezerwatu obowiązują ścisłe przepisy ochrony przyrody i ograniczenia swobodnej turystyki.