Pomorskie "perełki" atrakcyjne zarówno dla turystów, jak i dla mieszkańców, przyciągają swoim urokiem w znanych i mniej znanych miejscach całego regionu.

Biblia Guttenberga w Pelplinie

Najcenniejszy starodruk Kociewia, czyli dwutomową Biblię Gutenberga, nazywaną również od miejsca pobytu Biblią pelplińską, wydrukowano w mogunckiej pracowni Johannesa Gutenberga w latach 1452-1455.

Jest to jeden z 48 egzemplarzy zachowanych do dziś inkunabułów. Łaciński tekst Wulgaty, czyli tłumaczenia ksiąg Starego i Nowego Testamentu dokonanego przez św. Hieronima, wydrukowano na 541 papierowych kartach w wąskim dwułamowym i 42-wierszowym układzie.


Ten unikatowy, zachowany w dobrym stanie zabytek sztuki drukarskiej z oryginalną oprawą, wykonaną w XV-wiecznym lubeckim, warsztacie Heinricha Costera, można podziwiać w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie.