Informacja turystyczna to wizytówka każdego z regionów turystycznych, a skategoryzowane punkty informacja turystycznej to z założenia miejsca udzielające najlepszych informacji. Informatorzy turystyczni posiadają wiedzę, które często przewyższa tę, którą znajdziesz w przewodnikach. Pasjonaci mogą godzinami opowiadać o atrakcjach odkrywając przed nie jednym turystą tajemnice miejsc godnych zobaczenia!