EV9/WTR – Etap 1 – lewy brzeg Wisły

Gdańsk - Tczew
Dystans: ok. 58 km

Dziedzictwo architektury Gdańska, plaże Wyspy Sobieszewskiej, trasa wzdłuż brzegu królowej polskich rzek aż po tczewski bulwar nadwiślański.

EuroVelo 9 - Korona wału wiślanego

EuroVelo 9 - Korona wału wiślanego, fot. Pomorskie Travel

Logistyka

Pod względem komunikacyjnym to najbardziej dostępny fragment trasy EuroVelo 9/Wiślana Trasa Rowerowa. Zarówno Gdańsk jak i Tczew obsługują regionalne i krajowe połączenia kolejowe. Do Trójmiasta przez Tczew dostać się można niemal z każdego miejsca w Polsce. Dodatkowo w Gdańsku funkcjonuje międzynarodowy port lotniczy. Oba miasta dzieli ponad 30 km licząc najkrótszą odległość droga krajową 91, zatem transport na tym odcinku nie stanowi żadnego problemu.

EuroVelo 9 - Europejskie Centrum Solidarności

EuroVelo 9 - Europejskie Centrum Solidarności, fot. Pomorskie Travel

EuroVelo 9 - Gdańsk, kładka na Ołowiankę

EuroVelo 9 - Gdańsk, kładka na Ołowiankę, fot. Pomorskie Travel

Charakterystyka, przebieg wskazówki

Trasa przebiega przez miasto Gdańsk, gminy wiejskie Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Tczew oraz miasto Tczew. EuroVelo 9 na tym etapie jest najbardziej zbliżona do Wisły na całym pomorskim odcinku Wiślanej Trasy Rowerowej. Oprócz dojazdu z dworca PKP w Gdańsku do Świbna na Wyspie Sobieszewskiej (ok. 20 km od dworca), na całym odcinku do samego Tczewa, Wisła przez cały czas jest w zasięgi wzroku rowerzysty.

Trasa na tym fragmencie w całości przebiega wałem przeciwpowodziowym, co bardzo pozytywnie wpływa na atrakcyjność krajobrazową wycieczki. Śmiało można powiedzieć, że to jeden z najciekawszych widokowo odcinków trasy rowerowej w naszym kraju. Dodatkową wartością jest asfaltowa nawierzchnia, która sprawia, że jedzie bardzo przyjemnie a wiejący tu często wiatr nie dokucza aż tak bardzo. Ciekawostką jest tu krótki fragment o niebieskim kolorze asfaltu, który symbolizuje istniejące w tym miejscu dawne koryto Wisły.

Odcinek dojazdowy do zasadniczej części Wiślanej Trasy Rowerowej, zaczynającej się w Gdańsku Świbnie, również wyróżnia się wysoką jakością. Przez śródmieście Gdańska EuroVelo 9 prowadzi tak samo jak EuroVelo 10/13 z tą różnicą, że początek „dziewiątki” znajduje się przy dworcu głównym PKP. Trasy spotykają się na skrzyżowaniu ul. Węglarskiej i ul. Pańskiej ok. 700 m od dworca. Od tego momentu aż do Świbna prowadzą tym samym przebiegiem. Wyjeżdżając ze śródmieścia Gdańska trasa wykorzystuje drogi rowerowe o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki betonowej. Krótki odcinek w rejonie przemysłowym przebiega asfaltową drogą w ruchu ogólnym (ul. Sitowie i fragment ul. Elbląskiej).

EuroVelo 9 - Most na Martwej Wiśle

EuroVelo 9 - Most na Martwej Wiśle, fot. Pomorskie Travel

EuroVelo 9 - Marina w Błotniku

EuroVelo 9 - Marina w Błotniku, fot. Pomorskie Travel

W Tczewie I etap EuroVelo 9 kończy się na dworcu PKP, ale warto dojechać jeszcze chociaż na nadwiślański bulwar w okolice zabytkowych mostów. Trasa nie dochodzi do ścisłego centrum miasta. Na przedmieściach schodzi z wału przeciwpowodziowego i do dworca wykorzystuje drogi rowerowe i krótkie odcinki dróg publicznych.

Do zabytkowej części Tczewa najlepiej dostać się z bulwaru, skręcając w ul. Sambora. Dodatkowo etap I EuroVelo 9 posiada dwa odcinki dojazdowe do trasy głównej. Pierwszym jest łącznik z Pruszczem Gdańskim, który biegnie analogicznie jak w EuroVelo 10/13 i spełnia funkcje komunikacyjne. Dochodzi z dworca PKP w Pruszczu Gdańskim do Przejazdowa. Drugim jest pętla na terenie gminy Cedry Wielkie, która daje możliwość planowania wycieczek po Żuławach Gdańskich.

EuroVelo 9 - Bulwar w Tczewie

EuroVelo 9 - Bulwar w Tczewie, fot. Pomorskie Travel

Mapa EV9/WTR - Etap 1 - lewy brzeg Wisły

Mapę odcinka w formacie PDF pobierz TUTAJ

Do pobrania

Możliwe utrudnienia

Praktycznie ich nie ma. Być może przejazd przez Główne Miasto w Gdańsku dla niektórych może być niewygodny z uwagi na fragmenty starej brukowej nawierzchni lub możliwe remonty ulic. Należy mieć również na uwadze, że Gdańsk to miasto turystyczne i ruch pieszych w śródmieściu w sezonie jest duży. Cały odcinek od Świbna do granic Tczewa prowadzi odkrytym terenem na koronie wału wiślanego. Wiąże się to z możliwością występowania wiatrów.

W przypadku, kiedy wiatr jest szczególnie uciążliwy można skorzystać z równoległych dróg położonych na ławie lub stopie wału. Zyskujemy wówczas ochronę przed wiatrem, ale rezygnujemy z walorów widokowych i asfaltowej nawierzchni. Na stopie lub ławie wału zastosowano betonowe płyty i kruszywo. Istnieje też możliwość zjazdu do żuławskich wsi w okolicy. Na trasie istnieje stosowne oznakowanie kierujące do zjazdów.

EuroVelo 9 - Europejskie Centrum Solidarności
EuroVelo 9 - Europejskie Centrum Solidarności, fot. Pomorskie Travel
EuroVelo 9 - Kiezmark
EuroVelo 9 - Kiezmark, fot. Pomorskie Travel
EuroVelo 9 - Kiezmark
EuroVelo 9 - Kiezmark, fot. Pomorskie Travel
EuroVelo 9 - Korona wału wiślanego
EuroVelo 9 - Korona wału wiślanego, fot. Pomorskie Travel
EuroVelo 9 - Marina w Błotniku
EuroVelo 9 - Marina w Błotniku, fot. Pomorskie Travel
EuroVelo 9 - Panorama Tczewa
EuroVelo 9 - Panorama Tczewa, fot. Pomorskie Travel
EuroVelo 9 - Europejskie Centrum Solidarności
EuroVelo 9 - Europejskie Centrum Solidarności, fot. Pomorskie Travel
EuroVelo 9 - Bulwar w Tczewie
EuroVelo 9 - Bulwar w Tczewie, fot. Pomorskie Travel

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi