Las Instituciones de Pomerania y centros culturales están activos en la promoción y la cultura.

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck

Dirección:

Ul. 10 Lutego 29

84-100 Puck

Detalles de contacto:

Tel. 58 673 16 55

Do zadań Ośrodka należy:

 • Świadczenie usług w zakresie kultury i sztuki, sportu, obsługi ruchu turystycznego i rekreacji, promocji, a także działalność wydawnicza w w/w zakresie. Opieka nad twórcami kultury….
 • Organizowanie imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i promocyjnych.
 • Współpraca z mieszkańcami, sołectwami, szkołami i organizacjami w zakresie kultury i sztuki, sportu, turystyki oraz rekreacji.
 • Utrzymanie i eksploatacja Groty Mechowskiej oraz innych punktów atrakcyjnych turystycznie.
 • Działania na rzecz rozwoju turystyki, zachowania dóbr kultury, walorów przyrodniczych i tworzenie na tej bazie produktu turystycznego.
 • Promocja Gminy Puck.


Placówki:

 • Park Kulturowy Osada Łowców Fok, 84-100 Rzucewo
 • Stanica wodna OKSiT, ul. Morska 6, 84-100 Swarzewo
 • Wiejski Klub Kultury w Błądzikowie, 84-100 Błądzikowo
 • Wiejski Klub Kultury w Celbowie, 84-100 Celbowo
 • Wiejski Klub Kultury w Darzlubiu, ul. Pucka 39, 84-100 Darzlubie
 • Wiejski Klub Kultury w Domatówku, ul. Klonowa 12, 84-106 Domatówko
 • Wiejski Klub Kultury w Gnieżdżewie, ul. Pucka 6, 84-100 Gnieżdżewo
 • Wiejski Klub Kultury w Leśniewie, ul. Starowiejska 16, 84-106 Leśniewo
 • Wiejski Klub Kultury w Mechowie, 84-106 Mechowo
 • Wiejski Klub Kultury w Osłoninie, ul. Kasztanowa 84-100 Osłonino
 • Wiejski Klub Kultury w Połchowie, ul. Św. Agaty 23, 84-123 Połchowo
 • Wiejski Klub kultury w Połczynie, ul. Gdańska 2, 84-100 Połczyno
 • Wiejski Klub Kultury w Sławutowie, ul. Szkolna, 84-100 Sławutowo
 • Dom Kaszubski w Swarzewie, ul. Ks. Pronobisa, 84-100 Swarzewo
 • Wiejski Dom Kultury w Mieroszynie, ul. Szkolna, 84-103 Mieroszyno
 • Wiejski Dom Kultury w Strzelnie, ul. Bałtycka 14, 84-103 Strzelno
 • Wiejski Dom Kultury w Żelistrzewie, ul. Lipowa, 84-122 Żelistrzewo