Las Instituciones de Pomerania y centros culturales están activos en la promoción y la cultura.

Instytut Sztuki Wyspa w Gdańsku

Dirección:

Ul. Doki 1/145b

80-803 Gdańsk

Detalles de contacto:

Tel. 58 718 44 46

Założony w 2004 roku i prowadzony przez Fundację Wyspa Progress w Gdańsku, ulokowany na dawnych terenach Stoczni Gdańskiej Instytut Sztuki Wyspa jest pierwszą w Polsce niekomercyjną instytucją o międzynarodowym profilu,

zajmującą się zagadnieniami współczesnej kultury artystycznej, prowadzoną przez organizację pozarządową.


Jego charakter i koncepcja programowa wyrasta bezpośrednio ze specyfiki miejsca, w jakim jest ulokowana, jego historii i tradycji z jednej strony oraz projektowanej przyszłości, z drugiej. Mając w pamięci wiele nietrafnych projektów rewitalizacyjnych w Europie, twórcy Instytutu przykładają krytyczne narzędzia praktyczne i teoretyczne dla oceny następujących wokół zjawisk.Ambicją i misją Instytutu Sztuki Wyspa jest spełniać stymulującą intelektualnie i artystycznie rolę dla terenów postoczniowych, wpisując się swoim programem w dyskusję na temat ich historycznej roli, łącząc je z dziejami niezależnych ruchów artystycznych Gdańska oraz współczesną, innowacyjną praktyką artystyczną. Z tego też powodu projekt działa dwukierunkowo, reprezentując z jednej strony interes kultury, z drugiej zaś szeroko rozumiany interes publiczny, współtworząc nową, dynamiczną, kreatywną i współczesną społeczność dzielnicy Młode Miasto.Wyspa współpracuje z licznymi międzynarodowymi instytucjami o charakterze artystycznym, badawczym i edukacyjnym. Jednocześnie, w związku z planami zagospodarowania i rozwoju powstającej nowej dzielnicy Młode Miasto, Instytut jest otwarty na działania integrujące aktywne w tym obszarze podmioty oraz scalające przyszłe nowe centrum miasta z jego historyczną częścią. Wyspa spełnia ważną rolę mediacyjną w procesie kształtowania nowego wizerunku tej części miasta. Program Instytutu zakłada wyrazistą kontekstualizację podejmowanych działań w wymiarze społecznym, historycznym, publicznym i estetycznym. Instytut stanowi i będzie stanowić laboratorium relacji społecznych nowej dzielnicy Gdańska.Fundacja Wyspa Progress planuje przebudowę istniejącego budynku, celem powiększenia powierzchni użytkowej dla zadań programowych oraz nadania mu bardziej współczesnego kształtu, adekwatnego do współczesnej estetyki powstającej nowej dzielnicy. Rozłożony na etapy proces adaptacji i przebudowy podobnie jak program placówki swoją dynamiką odzwierciedla specyfikę procesów rewitalizacyjnych zachodzących na terenie Młodego Miasta.