Las Instituciones de Pomerania y centros culturales están activos en la promoción y la cultura.

Centrum Aktywności Twórczej w Ustce

Dirección:

Ul. Gen. Zaruskiego 1a

76-270 Ustka

Detalles de contacto:

Tel. 59 814 52 95

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku 15 sierpnia 2013 roku otworzyła po modernizacji Centrum Aktywności Twórczej w Ustce. Jest to pierwszy tego typu ośrodek w Polsce i jeden z nielicznych w Europie i na świecie.

CAT to pierwsze w Polsce miejsce, które skupia różne przejawy aktywizacji artystycznej. Placówka pełni dwie zasadnicze funkcje: wystawienniczą i edukacyjną, ale oprócz tego oferuje także najwyższe standardy pobytu i pracy twórczej dla artystów krajowych i światowych. Obiekt powstał z myślą o twórcach, ale także o społeczności lokalnej i turystach. To miejsce wyjątkowe, które skupia szereg interdyscyplinarnych działań dla różnych odbiorców.

W kompleksie znajdują się sala wystawiennicza, sala wykładowa, nowoczesne zaplecze noclegowe dla artystów, kawiarnia i pracownie: grafiki komputerowej i filmowej oraz rzeźby i ceramiki. CAT posiada sprzęt najwyższej jakości i jest całkowicie przystosowana do obecności osób niepełnosprawnych.

Przebudowa BGSW w Ustce zrealizowana została dzięki pozyskanym środkom unijnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Resztę kosztów pokryła Gmina Miasto Ustka jako partner projektu.

Raz w miesiącu w Centrum Aktywności Twórczej otwierane są wystawy podejmujące problematykę sztuki współczesnej. Istotnym elementem jest kreowanie nowych zjawisk w sztuce poprzez organizację wystaw problemowych, a także prezentacje prac intermedialnych. Galeria prezentuje prace najwybitniejszych artystów polskich, a również nawiązuje kontakty i wymianę międzynarodową.

Szczególne miejsce w tej dziedzinie zajmuje ogólnopolskie Biennale Sztuki Młodych "Rybie Oko", które od lat promuje sztukę młodego, obiecującego pokolenia.

Galeria ma również szeroki wachlarz zajęć, warsztatów i spotkań edukacyjnych, których celem jest przygotowanie do odbioru sztuki współczesnej i ułatwiają z nią kontakt. Wszystkie podejmowane działania mają na celu dotarcie do jak największego kręgu odbiorców i ukazanie związków sztuki ze współczesnością oraz historią regionu.

CAT realizuje program rezydencki dla artystów. Do programu mogą zgłaszać się artyści z całego świata, podczas którego realizować mają zaplanowany projekt zwieńczony ostatecznie wystawą w Centrum Aktywności Twórczej. Zgłoszenia napływają m.in. z Tajwanu, Portugalii, Niemiec, Izraela, Grecji, Miami, Indii, Egiptu, Hiszpanii, Korei, Wielkiej Brytanii, Japonii czy Ukrainy. CAT jest również miejscem, w którym organizowane są plenery dla pracowników i studentów uczelni artystycznych z Polski i za granicy.