Atrás

Benefis Marcina Stanisława Wilgi w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku

Benefis Marcina Stanisława Wilgi w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku

Fecha del evento

Desde: 2017-04-25

Hasta: 2017-04-25

Benefis Marcina Stanisława Wilgi w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku

Oddział regionalny PTTK w Gdańsku wraz ze stowarzyszeniami ekologicznymi i miłośnikami przyrody Benefis Marcina Stanisława Wilgi, wybitnego przyrodnika, mykologa i obrońcy przyrody, z okazji 70. rocznicy urodzin oraz 30-lecia pracy naukowej.
W programie:

- przywitanie gości
- wygłoszenie laudacji dr Anny Kujawy z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
- wystąpienia i prezentacje multimedialne
- promocja najnowszej książki Marcina Stanisława Wilgi "Bliżej natury"i
- występ muzyczny
- poczęstunek i tort.Benefisant jest autorem około 450 artykułów popularnych i popularnonaukowych o tematyce przyrodniczej (i społecznej). Prowadzi prelekcje o tematyce przyrodniczej, wycieczki terenowe m.in. dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku, współpracuje z Ligą Ochrony Przyrody, Europejską Fundacją Ochrony Zabytków oraz Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku.

W 2015 r. prowadził badania bioty grzybów w pasie nadmorskim pomiędzy Jelitkowem a Brzeźnem oraz w pomorskich rezerwatach przyrody: Łęg nad Swelinią, Moczadło, Sulęczyńskie Mechowiska, Potoczek i Pużyckie Łęgi; podsumowaniem badań jest opracowanie raportu dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku z wykazem stwierdzonych gatunków.

W tym roku badania mykobioty objęły rejon Wejherowa oraz rezerwat przyrody "Małe i Duże Sitno". Wspólnie z Włodzimierzem Machnikowskim i Dariuszem Podbereskim prowadził w latach dziewięćdziesiątych Magazyn Ekologiczny w Radiu Gdańsk.

Nawiązał współpracę w zakresie edukacji przyrodniczej z Nadleśnictwem Rytel, (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu; dotychczas odbyły się dwa spotkania z udziałem lokalnego społeczeństwa oraz zaproszonych gości).

W lutym 2017 roku otrzymał stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla twórców kultury na rok 2017, także w tym miesiącu został laureatem "Orlego Pióra", nagrody przyznawanej przez Zarząd Klubu Przyrodników za zasługi dla ochrony przyrody, jej poznawania i upowszechniania wiedzy przyrodniczej - wykraczające poza ramy obowiązków służbowych zaangażowanie, wyjątkową konsekwencję w działaniach, pracowitość, odwagę i dociekliwość, udowadnianie tezy, że z każdej perspektywy, na każdym stanowisku, da się działać profesjonalnie i skutecznie. Za felieton pt. "Wigilijne wspomnienia, czyli terapia wstrząsowa Doktorka", opublikowany w miesięczniku "Nie z tej Ziemi", Nr 12/1 (1997-1998) otrzymał nagrodę "Pióro Miesiąca".