Discover Pomorskie and its attractions.

Pomorskie pełne atrakcji
Rewa. Fot. Honorata Gruszecka Bołt

Wide sandy beaches and forested areas, few hundred of lakes and rivers, as well as fields filled with gifts of nature, those are just a few of advantages of Pomorskie region. Everyone, who comes here will be able to use all of those.

Moving dunes

In the Slowinski National Park every day there is a special spectacle, whose main characters are sand and the wind. The biggest dune is 40 metres high – Gora Lacka, they move around several metres per year, covering the nearby forest. The nearby forest is as mysterious as the dunes, full of broken by the wind trees, showing how the ecosystem works. Some kayak paths end here, like those from Leba and Lupawa rivers.

Kwitnące życie pośród piaszczystych wydm, fot. Artur Kulwas

Check what is inside the sea depth

Those who love the sea life have to visit the Sealplace of the Sea Institute of Gdansk University department of Oceanography in Hel and the Sea Aquarium in Gdynia. The Sealplace in Hel is mainly a scientific research facility, they want to enlarge the seal population in the Baltic Sea. The Sea Aquarium in Gdynia on the other hand is housing the most interesting and the rarest kinds of fish, amphibians and reptiles from all over the world, for example Africa and North and South America. There are tree floors, 68 enormous water glasses, 1500 living organisms. Sea park in Sarbsk  also has a very interesting offer for families, where You can get to know more about the living creatures, that lived in the sea million years ago.

The sea inspirations

The longest in Poland sandy beaches, majestic cliffs, sea breeze, special kinds of plants and endless sea – this is what makes Pomorskie special. The richness of the sea gives opportunity to spend Your free time in an active, dynamic or romantic way. Sea sports, it is not just sailing or diving but also windsurfing, kitesurfing, water scooters as well as, pleasure boat or fishing boat trips. On clean, Baltic beaches it is worth going for horse riding, jogging, nordic walking or just strolling, searching for piece of amber. Walking along the shore You can admire lovely fishing ports with boats, from which You can buy fresh fish. You can also try going for boat fishing trips in the sea. A very interesting element of the see shore are well preserved lighthouses, which were used as navigation signs, now are historical monuments and tourist attractions.

Pomorskie yacht ports

Ustak, Leba, Wladyslawowo, Jastarnia, Puck, Gdynia, Gdansk, Gorki Zachodnie. Every sailor should visit those places in order to experience very well equipped bases with all needed facilities, as well as get to know all sea mysteries.
Pomorskie i jego atrakcje, wiatrak w Ręboszewie, Pomorskie.Travel
Pomorskie kołem się kręci! Wiatrak w Ręboszewie, fot. Pomorskie.Travel

Not only the sea

Pomorskie is the region with a big number off lakes and river routs. We may easily say that everybody will find his special place here. Visiting the region by a kayak or boat for sure we shall find plenty of hydrotechnical monuments and many places what will stay in Your memory for a long time. Visiting Gdansk Main Town  by the kayak is something completely different than an ordinary walking tour. For all water sport lovers there is a number of inland water bases facilities, marines and mooring platforms along the Petla Zulawska (the Low Land Loop). Who prefers the stable land we can offer the bicycle roots, some with an international function (EuroVelo R-9, R-10 and R-13). A very important place on Pomorskie active map are Tucholskie Forests, with the second largest national park in the region with many walking and cycling paths.

Not only Monciak

The most popular walking way among the Pomorksie cities is “Monciak”, a full of life street, called The Heroes of Monte Cassino. The number of cafes, restaurants, clubs, boutiques, galleries and shops located along “Monciak” makes this street a very important location for fun and party activities in the Tricity. In many towns new promenades and renovated streets, river boulevards are being revelled, like in Lebork, Slupsk, Chojnice, Tczew and Koscierzyna. Those places are inviting You for a walk too.

The architectonic curiosity for an European scale is the pier in Sopot – the longest wooden pier in Europe. The biggest attraction of Sopot is 511,5 metres long and it the landscape attraction since 1827. It is worth also visiting other piers in Brzezno or Orlowo and the sea marina nearby.

Travelling around the Pomorskie region it is also worth going to Slupsk with its Witkacy painting collection at the Pomorskie Duke Castle, The  Railway Museum in Koscierzyna, Kwidzyn with its former Teutonic castle or Wejherowo with its baroque Station of the Cross.

One more attraction of Pomorskie region are the cultural heritage trail, such as: the gothic castle trail, the amber trail, the Cistercian trail, the palaces and mansions of Northern Kashuby trail or the hydrotechnical trail.

dkrywaj Pomorskie i jego atrakcje

Pomorskie pełne atrakcji
Rewa. Fot. Honorata Gruszecka Bołt

Szerokie piaszczyste plaże, olbrzymie kompleksy leśne, kilkaset jezior i rzek, a także pola i łąki pokryte darami natury, to tylko niektóre z atutów województwa pomorskiego. Każdy, kto wybierze się w podróż po Pomorskiem, może z nich skorzystać.

Ruchome wydmy

W Słowińskim Parku Narodowym codziennie odbywa się przyrodniczy spektakl o niepowtarzalnym klimacie, którego głównymi bohaterami są piasek i wiatr. Ogromne wydmy, z których najwyższa jest ponad 40-metrowa Góra Łącka, przemieszczają się z prędkością kilku metrów rocznie, pochłaniając okoliczny las. Okoliczny las jest równie niezwykły, pełen zwalonych przez wiatry butwiejących pni, ukazuje naturalne procesy zachodzące w leśnym ekosystemie. W parku  kończą się również szlaki kajakowe Łeby i Łupawy.

Kwitnące życie pośród piaszczystych wydm, fot. Artur Kulwas

Zobacz, co żyje w głębinach

Miłośnicy fauny morskiej koniecznie muszą odwiedzić Fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu oraz Akwarium Gdyńskie. Helskie Fokarium to przede wszystkim placówka naukowo-badawcza, mająca na celu odtworzenie kolonii fok szarych w basenie Morza Bałtyckiego. Akwarium w Gdyni to z kolei dom dla najciekawszych i najrzadszych gatunków ryb, płazów i gadów pochodzących z całego świata, m.in. Afryki i Ameryki. Trzy piętra, 68 potężnych akwariów, 1500 żywych organizmów z 250 gatunków, to tylko niektóre z atrakcji, jakie można tu zobaczyć. Ciekawą ofertę dla rodzin posiada również Sea Park w Sarbsku, gdzie można poznać podwodny świat gadów żyjących miliony lat temu.

Morskie inspiracje

Najdłuższe w Polsce piaszczyste plaże, majestatyczne klify, wyjątkowa roślinność, nadmorska bryza i bezkres morza aż po horyzont – to wszystko tworzy doskonały klimat i sprzyja wypoczynkowi w Pomorskiem. Bogactwo morza daje wszechstronne możliwości spędzania wolnego czasu – aktywnie, dynamicznie, rodzinnie, romantycznie. Sporty morskie to nie tylko relaks pod żaglami czy nurkowanie, ale też windsurfing, kitesurfing, skutery wodne, rejsy wędkarskie i turystyczne. Na czystych bałtyckich plażach warto też uprawiać jazdę konną, jogging, nordic walking lub po prostu spacerować w poszukiwaniu bursztynu. Wędrując brzegiem morza można podziwiać urocze porty rybackie z klimatycznymi kutrami,  które oferują bałtyckie ryby. Można również uczestniczyć w wyprawach wędkarskich na pełny morzu. Ciekawym elementem pasa nadmorskiego są doskonale zachowane latarnie morskie, które niegdyś służyły jako znaki nawigacyjne, dziś zaś pełnią rolę zabytków i atrakcji turystycznych.

Pomorskie porty jachtowe

Ustka, Łeba, Władysławowo, Jastarnia, Hel, Puck, Gdynia, Sopot, Gdańsk, Górki Zachodnie. Każdy z żeglarzy powinien odwiedzić te miejsca, gdyż właśnie w nich można skorzystać z bazy na najwyższym poziomie, a także poznać największe tajemnice kultury morskiej.
Pomorskie i jego atrakcje, wiatrak w Ręboszewie, Pomorskie.Travel
Pomorskie kołem się kręci! Wiatrak w Ręboszewie, fot. Pomorskie.Travel

Nie tylko morze

Pomorskie to kraina licznych jezior i szlaków rzecznych. Można powiedzieć, że każdy znajdzie tu swoją przystań. Przemierzając region kajakiem lub żaglówką na pewno natkniemy się na cenne zabytki hydrotechniki i niepowtarzalne miejsca, które na długo zostaną w pamięci. Zwiedzanie Gdańska z pokładu kajaka to zupełnie coś innego niż tradycyjny spacer po Głównym i Starym Mieście. Dla wszystkich miłośników spędzania czasu na wodzie powstała unikatowa sieć portów śródlądowych, przystani żeglarskich i pomostów cumowniczych, zwana Pętlą Żuławską. Kto woli podróżować lądem, ma do wyboru rozbudowaną sieć szlaków rowerowych, w tym kilka o znaczeniu międzynarodowym (korytarze EuroVelo R-9, R-10 i R-13). Ważnym miejscem na pomorskiej mapie aktywności są Bory Tucholskie z drugim w województwie parkiem narodowym, w którym znajdują się liczne ścieżki piesze, rowerowe oraz nordic walking.

Nie tylko monciak

Najpopularniejszym deptakiem wśród pomorskich miast jest sopocki Monciak, czyli tętniąca życiem ulica Bohaterów Monte Cassino. Liczne kawiarnie, restauracje, kluby oraz butiki, galerie i sklepy zlokalizowane wzdłuż deptaka przyczyniły się do tego, że Monciak jest znaną i rozpoznawalną rozrywkową wizytówką Trójmiasta. W wielu miastach i miasteczkach powstają lokalne promenady, zrewitalizowane uliczki, rynki i bulwary nad rzekami, np. w Lęborku, Słupsku, Chojnicach, Tczewie czy Kościerzynie. Tam też warto wybrać się na przechadzkę.

Architektoniczną ciekawostką i ewenementem na skalę europejską jest sopockie molo – najdłuższe drewniane molo w Europie. Ta największa atrakcja Sopotu ma długość 511,5 m. i jest ozdobą sopockiego pejzażu od 1827 r. Warto odwiedzić  również molo w Brzeźnie i Orłowie, a także zlokalizowane w ich okolicy pomorskie mariny.

Przemierzając Pomorskie warto odwiedzić Słupsk z kolekcją dzieł Witkacego na Zamku Książąt Pomorskich, Kościerzynę z Muzeum Kolejnictwa, Kwidzyn z zamkiem krzyżackim czy Wejherowo z barokową Kalwarią Wejherowską.

Dodatkową atrakcją regionu są szlaki dziedzictwa kulturowego jak np.: zamków gotyckich, bursztynowy, cysterski, dworów i pałaców Północnych Kaszub czy zabytków hydrotechniki.