Pomerania has in store many one-day and multi-day attractions. Below, we have prepared for you some samples of tourist packages. Just click and begin your tour of Pomerania with pomorskie.travel.

Wooden Churches in Kashubia

Back
Wooden Churches in Kashubia

Dzień I: Cierznie - Krzemieniewo - Sierpowo - Czarne - Nadziejewo - Brzezie - Gwieździn - Krępsk - Olszanowo - Bińcze - Uniechów - Strzeczona - Słupia - Mosiny - Przechlewo - Świerzno                      Dzień II: Trzcinno - Kołczygłowy - Borzytuchom - Brzeźno Szlacheckie - Borzyszkowy - Sominy - Leśno - Ugoszcz - Jasień

About the offer

Amount of days

2

Recommended month

Czerwiec

Recommended budget

0.0 PLN

Tourist regions

Southern Kashubia, Slupsk Land, Tuchola Forest

Day 1
godz. 9:00
10 min
Saints Peter and Paul’s Church in Cierznie
Saints Peter and Paul’s Church in Cierznie

A charming church, built in 1785, is located right by the national road No. 22 in Cierznie. The church, part of the Uniechów parish, was rebuilt by the end of the 20th Century. Initially of a framework structure, then made of brick with the imitation of a framework. The interior of the church is decorated with a Rococo pulpit and 5 paintings from the 18th and 19th Centuries.

Day 1
godz. 9:00
10 min
The Christ the King Church in Krzemieniewo
The Christ the King Church in Krzemieniewo

Most likely built in 1762, as a Protestant church that came about through the efforts of the local Kashubian gentry and village owners.

Day 1
godz. 10:00
10 min
The Assumption of the Virgin Mary Church in Czarne
The Assumption of the Virgin Mary Church in Czarne

This church in Czarne was erected in 1756, when the previous frame-construction temple was lost due to a town fire.

Day 1
godz. 10:00
10 min
St. Andrew the Apostle Church in Nadziejewo
St. Andrew the Apostle Church in Nadziejewo

Swedish war conducted in the 17th century caused the pre-existing parish in Nadziejewo was destroyed, and the village was subjected to the church in Czarne.

Day 1
godz. 11:00
20 min
St Lawrence’s Church in Brzezie
St Lawrence’s Church in Brzezie

This charming church in Brzezie, dates back to the 17th century.According to historical sources, this town had its own church as early as in 1624. This was burnt down during the Deluge. A new church was erected in 1812.

Day 1
godz. 12:00
10 min
The St. James’ Church in Krępsko
The St. James’ Church in Krępsko
Day 1
godz. 13:00
10 min
Kościół pw. Św. Bartłomieja w Uniechowie
Kościół pw. Św. Bartłomieja w Uniechowie

Parafia w Uniechowie została założona przez człuchowskiego komtura, Ludolfa Hake. Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą już z 1336r. Obecny kościół pochodzi natomiast z końca XIX w, a drewniana wieża datowana jest na XVIII w.

Day 1
godz. 13:00
10 min
St. Francis’ Church in Olszanowo
St. Francis’ Church in Olszanowo

St. Francis' Church is one of the smallest churches in Pomerania, with only 45m2, and also the oldest building in the Rzeczenica commune.

Day 1
godz. 13:00
10 min
The Holy Family Church in Bińcze
The Holy Family Church in Bińcze

Kościół w Bińczach został wybudowany w 1761r. jako zbór protestancki, przez braci Michaela i Jacoba Lorenzów. Gruntowny remont świątyni miał miejsce w 1982r. rozbudowano wówczas obiekt w kierunku wschodnim, zmieniono kształt okien i drzwi, a także konstrukcję stropu. Wnętrze kościoła zdobi ołtarz główny wykonany w stylu rokokowym.

Day 1
godz. 13:00
10 min
Kościół pw. Św. Judy Tadeusza w Sierpowie
Kościół pw. Św. Judy Tadeusza w Sierpowie

Świątynia wybudowania dzięki datkom miejscowej szlachty, m.in. Bornów, w 1668r., jako zbór protestancki. Kościół powstał na planie prostokąta z dzwonnicą ustawioną na gruncie i objęta bryłą korpusu świątyni. Wnętrze jednoprzestrzenne, ze ścianami o konstrukcji szkieletowej z murem wypełniającym z cegły. Wyposażenie świątyni jest współczesne.

Day 1
godz. 14:00
10 min
St. Lawrence Church in Strzeczona
St. Lawrence Church in Strzeczona
Day 1
godz. 14:00
10 min
St. Michael's Church in Słupia
St. Michael's Church in Słupia
Day 1
godz. 14:00
10 min
All Saints and Our Lady of Perpetual Help Church in Mosiny
All Saints and Our Lady of Perpetual Help Church in Mosiny

Church in Mosiny built in 1845-1848 in place of an earlier temple which was destroyed by fire.

Day 1
godz. 17:00
20 min
Kościół pw. Św. Anny w Przechlewie Kościół pw. Św. Anny w Przechlewie
Kościół pw. Św. Anny w Przechlewie Kościół pw. Św. Anny w Przechlewie
Day 2
godz. 9:00
20 min
The Church of the Blessed Virgin Mary’s Motherhood in Trzcinno
The Church of the Blessed Virgin Mary’s Motherhood in Trzcinno

This is a 17th-Century half-timbered church. A small lapidarium next to the church holds a fragment of a monument commemorating those residents of the Trzcinno parish who died during World War I. Other highlights include the stained glass in the side windows and 6 old tombstones on the churchyard.

Day 2
godz. 10:00
10 min
Christ the King’s Church in Kołczygłowy
Christ the King’s Church in Kołczygłowy

Otto von Bismarck and Czesław Lang are two people associated with Kołczygłowy. The location of the wedding of the "Iron Chancellor" is also the birthplace of the famous cyclist and organiser of the Tour de Pologne.

Day 2
godz. 10:00
10 min
The Church of the Sacred Heart of Jesus Christ in Borzytuchom
The Church of the Sacred Heart of Jesus Christ in Borzytuchom
Day 2
godz. 11:00
10 min
St Catherine’s Church in Brzeźno Szlacheckie
St Catherine’s Church in Brzeźno Szlacheckie

Brzeźno Szlacheckie is the old home of the Kashubian landed gentry (the Brzezińscy family). These lands, until 1919, were under Prussian rule.At the time, the town was called either Briesen or Adelig Briesen.

Day 2
godz. 11:00
10 min
The St. Martin of Tours and Believer’s Church in Borzyszkowy
The St. Martin of Tours and Believer’s Church in Borzyszkowy

Snow in June is very rare, but it supposedly occurred in Borzyszkowy, a small village in Gochy, in the south of the Bytowo district. This event is associated with the creation of the local St. Martin's temple.

Day 2
godz. 12:00
30 min
The Mother of God Queen of Poland’s Church in Sominy
The Mother of God Queen of Poland’s Church in Sominy

A token of the former inhabitants is one of the most interesting churches of the Bytów lands, which was built in 1757 as a Lutheran community. The wooden church with a framework structure, the walls of which are covered with shingles, has two storeys and two-piece roofs, also covered with shingles.

Day 2
godz. 13:00
20 min
The Exaltation of the Holy Cross Church in Leśno
The Exaltation of the Holy Cross Church in Leśno

In their external form, wooden churches are not as majestic as brick edifices, but their interiors provide the atmosphere of a place intended to serve concentration and prayer.

Day 2
godz. 14:00
20 min
St. Mary Magdalene’s Church in Ugoszcz
St. Mary Magdalene’s Church in Ugoszcz

St. Mary Magdalene's Church in Ugoszcz is located on a small hill in the centre of the village. The beginnings of the Ugoszcz parish date back to 1284. In the 16th Century, the church was taken over by the Protestants, and was back in Catholic hands only by the end of the 17th Century.

Day 2
godz. 14:00
20 min
Corpus Christi Church in Jasień
Corpus Christi Church in Jasień

The Jasień temple was built in 1699 by the local heir Mikołaj Wawrzyniec von Wussow, as the court chapel. In 1810, the building was renovated and expanded. The Evangelical parish was founded in Jasień near the end of the 19th Century.