Pomerania offers an unusual way of visiting the region – out of the canoe, thanks to the over 30 navigable canoe trails and 40 kayak routes. Do you regard constant paddling as boring? Certainly not here! When you enter the mountain river you will struggle not to fall into the water, but when you sail on picturesque lakes and rivers you will be fascinated by the beautiful landscapes. Furthermore, only in Pomerania can you finish the canoeing trip over the seacoast.    

Rzeka Nogat - trasa dla kajakarzy

Address:

82-400 Biała Góra

Nogat to prawy, największy odpływ Wisły znajdujący się w całości na Żuławach. Na początku delty Wisły (886 km) odłącza się on głównego koryta i płynie w kierunku północno-wschodnim nawadniając Żuławy Wiślane.

Rzeka stanowi dogodne połączenie wodne z Elblągiem i Kanałem Elbląskim poprzez Kanał Jagielloński, a także z Zalewem Wiślanym. Jego szlak jest bardzo interesujący z punktu widzenia przyrodniczego - przebiega przez Rezerwat przyrody Biała Góra, Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat, rezerwat przyrody Las Łęgowy nad Nogatem oraz rezerwat przyrody Las Mątawski. Tereny nabrzeżne to żyzne obszary Żuław z dużą liczbą ptactwa wodnego i błotnego. Z punktu widzenia historycznego najbardziej znanym obiektem jest Zamek w Malborku, jeden z trzynastu obiektów z listy dziedzictwa UNESCO znajdujących się w Polsce. Na trasie znajdują się czynne śluzy Biała Góra, Szonowo, Rakowiec i Michałowo. Nieczynne obiekty hydrotechniczne to wrota na wejściu Kanału Jagiellońskiego oraz pozostałości po wrotach sztormowych na nieczynnym Kanale Panieńskim. Nogatem mogą bez problemu pływać niedoświadczeni kajakarze. Szerokie koryto rzeki umożliwia spływy kajakowe dużych grup zorganizowanych. Prąd na Nogacie jest minimalny, przez co można na nim pływać w obie strony i często zaglądać do naszej wypożyczalni...

Opis szlaku rzeki Nogat:

0,2 Biała Góra - początek trasy.
3,2 Początek Kanału Uśnickiego (P).
3,8 Mątowski Bór (L) - rezerwat lasu pierwotnego.
6,2 Uśnice wieś (P).
8,2 Koniec Kanału Uśnickiego.
9,0 Pogorzała Wieś(L). Miejsce na biwak.
14,3 Śluza Szonowo.
15,5 Przedmieścia Malborka.
19,0 Zamek w Malborku. Miejsce przystanku na noc.
23,7 Śluza Rakowiec.
27,0 Sadowo Pierwsze wieś (L).
28,0 Janówka wieś (P).
32,3 Półmieście wieś (L).
38,3 Śluza Michałowo.
43,0 Wierciny wieś (L).
45,8 Jazowa wieś (P) - odpoczynek na noc.
50,0 Kępki wieś (L).
50,6 Kanał Jagielloński (P) - trasa alternatywna do Elbląga.
55,0 Kępa Rybacka wieś (P).
58,3 Rozwidlenie Kanał Cieplicówka (P), Nogat (L).
60,0 Kępiny Wielkie (P) Tu można zakończyć spływ, dalej już tylko...
62,0 Ujście Nogatu do Zalewu Wiślanego.