Pomerania is a region with a very diversified lie of the land and a varied landscape. The numerous hills in Kashubia, Kociewie, and the seaside belt, are fine places to admire the Pomeranian panoramas. Besides natural observation points, the region also has a number of observation towers and other places that provide breathtaking views.

    

     One of Pomerania’s distinctive traits is its lighthouses. Located nearly right by the sea, their original functions are navigational, but most of them are available to visitors, which make them great tourist attractions and wonderful vantage points.  There are 10 such structures in the Pomeranian Voivodeship.


         In the Pomeranian Voivodeship you can find numerous towers and observation points, which perfectly present the diversity of the region’s landscape. It is worth going to Gniewin to climb the Kashubian Eye (Kaszubskie Oko) and to Władysławowo to reach the tower of the Fisherman’s House (Dom Rybaka). The observation platforms in Wdzydze Kiszewskie, at the peaks of Wieżyca, Pachołek and Lemana Mountain near Bytów, are only a few of the places from which stretch the vast panoramas of the land.


         Due to the differences in elevation, Pomerania is also rich in natural panorama.. Some of them are marked, others hidden and known only to the most ardent hikers.


         The seaside belt has no shortage of spots offerring outstanding observation opportunities. The Czołpińska, Lubiatowska, and Łącka dunes in the Słowiński National Park and Libek Mountain in Kuźnica are places from which we can admire the beauty of the Baltic sea. The coastal cliff is also a magnificent creation of nature, which is excellent as a natural observation point. The most popular cliff is obviously in Gdynia Orłowo, From its peak you can see the bay and beaches in Orłowo and Sopot.


         Owing to the characteristic rugged terrain found in the Kashubia Lake District, this area is full of spots to admire the scenic Kashubian lakes from above. The most interesting and the best available are the observation points located along the Kashubian Road or in its vicinity: Sobótka in Ręboszewo, Jastrzębia Mountain in Ostrzyce, Tarnowa Mountain near Chmielno and Złota Góra, with a well-developed observation platform.


     Tri City also abounds in numerous natural and man-made vantage points. The most popular of these in the centre of Gdynia is Kamienna Góra. From the well-developed and aesthetically-pleasing peak of the mountain, there stretches a view over the representative part of the city, i.e. the south pier with a large section of the bay, the yacht harbour, the Dar Pomorza ship, and the famous Sea Towers building, while the other side of the mountain provides a panorama of the Gdynia city centre.


     In Sopot, Łysa Góra is a popular leisure spot – besides being a ski run, it also serves as a panorama. In good weather you can see the tower of St. Mary’s Church in Gdańsk. A slightly less popular observation point is Wzniesienia Strzeleckie located near the Forest Opera (Opera Leśna). Both spots are situated on the hiking trail of foxes, also called the observation points trail.


     Two wonderful observation points are located in the Gdańsk Grodzisko. At the top of Gradowa Mountain there soars an imposing millenium cross, placed in 2000 on the occasion of the 2000th anniversary of Christianity and 1000th anniversary of Gdańsk, and an observation platform. It is without doubt the best observation point in Tri City, which covers almost the entire Gdańsk city centre with the Old and Main Town and the shipyard areas. Grodzisko also houses another observation point, the so-called Napoleon’s Table (Stół Napoleona). According to legend, it was from this place that Napoleon led his army in 1807 during the siege of Gdańsk. To commemorate this event a monument in the shape of a table with a map of Gdańsk, and the cap and cloak of the emperor, was placed under a small apple tree. Interesting panoramas also stretch out from the Żubr and St. Gertrude’s bastions in the Gdańsk Lower Town.

Leśna ścieżka dydaktyczna Orzechowska Wydma

Address:

76-270 Orzechowo

Trasa została tak wytyczona, aby zwiedzającym pokazać fragment specyficznego krajobrazu południowego wybrzeża Bałtyku. Nie jest trudna i wybrać się nią może każdy niezależnie od wieku.

Gmina: Ustka
Długość ścieżki: około 2,8 km
Czas wędrówki: 1,5 godziny
Ciekawostki turystyczne: Na trasie znajdują się elementy sprawnościowe dla rowerzystów.
Ciekawostki przyrodnicze: łęg jesionowo-olszowy, ekoton (czyli ekosystem, który stanowi strefę przejściową między co najmniej dwoma ekosystemami), nadmorski bór bożynowy.
Opiekun ścieżki: Nadleśnictwo Ustka

Trasa została tak wytyczona, aby zwiedzającym pokazać fragment specyficznego krajobrazu południowego wybrzeża Bałtyku. Trasa wiedzie poprzez paraboliczną, częściowo utrwaloną wydmę oraz przez tereny położone w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Szczyt wydmy wyniesiony jest 23 metry ponad poziom przyległej od wschodu i południa równiny przymorskiej. Przemierzając trasę ścieżki można zapoznać się z wieloma siedliskami i różnorodną roślinnością, które wykształciły się na stosunkowo niewielkim obszarze samej wydmy oraz jej otoczenia.Wycieczkę można rozpocząć z dwóch miejscowości: z Orzechowa Morskiego lub z Zapadłego. Dla rowerzystów przygotowana jest trasa zaczynająca się w miejscowości Zapadłe. Zaczynając wędrówkę w miejscowości Zapadłe należy zwrócić uwagę na osobliwość przyrodniczą jaką jest kanał odprowadzający wodę z rzeki Orzechówki na pobliskie łąki. Nieopodal znajduje się zabagniony las łęgowy (u podnóży wałów wydmowych). Zaobserwować możemy tu wiele roślin m.in. Kaczeńce, zawilce, kruszyna. Poza łęgami występują tu lasy bukowe. Wychodząc z lasu natrafiamy na ekoton czyli strefę między lasem a polem. Pozwala ona zachować mikroklimat panujący w lesie m.in poprzez występowanie na jego skraju krzewów czy traw pastwiskowych. Ekoton jest także siedliskiem wielu gatunków zwierząt. Poruszając się dalej trasą ścieżki natrafia się na nieuruchomioną część wydmy czołowej, na której stoku rośnie kwaśna buczyna. W tym miejscu kończy się ścieżka rowerowa gdyż znajduje się tu wejście na Orzechowską Wydmę. Została ona stworzona poprzez naniesienie piasku z morza, który stworzył bardzo suche i wymagające siedlisko. Rosną tu tylko specyficzne rośliny tj. Piaskownice (trawy), wydmuchrzyca piaskowa czy szczotlicha siwa. Nieopodal znajduje się tablica opisująca procesy kształtowania wydmy. Na trasie ścieżki znajdują się także liczne sosny o rachitycznych formach (z powykręcanymi pniami od silnych wiatrów wiejących od morza). Wędrując dalej trasą ścieżki natrafia się na platformę widokową. Z niej rozciąga się piękny widok na Orzechowską Wydmę, która osiąga wysokość 20 m n.p.m. Wydma zbudowana jest z licznych pagórków, z których wyrasta nadmorski bór bożynowy. Bór ten składa się z sosen o cienkich i nisko rozgałęzionych pniach. Występuje on tylko w pasie nadmorskim południowego Bałtyku. W zagłębieniach śródlądowych gdzie jest gromadzona woda, bór jest zdecydowanie bardziej okazały i porasta go znacznie więcej roślin bagiennych tj. wrzosiec bagienny czy borówka bagienna. Trasa kończy się przy tablicy nr. 12.

 

Opracowano na podstawie " Najciekawsze ścieżki przyrodniczo-edukacyjne w dorzeczu Słupi i Łupawy" wydany przez: Związek Miast i Gmin Dorzecza Słupi i Łupawy.