Gothic, Baroque, half-timbered houses, built of wood, brick, or filled with clay or plastered – only Pomerania offers such a diversity of religious buildings. The rich interior decor, the wall paintings and incredible stained glass windows, give the finishing touch to the structures.

Kościół p.w. Macierzyństwa Najświętszej Marii Panny z XVII w., ryglowy. Obok kościoła, w małym lapidarium, znajduje się fragment pomnika poświęconego poległym w I wojnie światowej mieszkańcom parafii Trzcinno. Interesujące są witraże w bocznych oknach kościoła oraz 6 starych nagrobków na przykościelnym cmentarzu.