Bursztyn jako atrakcja regionu jest tematem wielu imprez organizowanych cyklicznie i jednorazowych, które przyciągają uwagę zarówno turystów, jak i mieszkańców. Można się w ich trakcie wiele dowiedzieć, sporo nauczyć, a z pewnością świetnie bawić.

The Amber Lords – a street game

Address:

Ul. Fieldorfa 11/3

80-803 Gdańsk

Players become merchants from the Middle Ages. Their task is to retrieve a valuable gem - amber -- and to deliver it to an arranged place at a set time to Russian merchants.

In order to reach the exchange point, the players have to solve tasks and riddles, and find messengers who have valuable information. Amber Lords has been awarded by the Gdańsk Tourist Organisation as one of the best tourist products.