In terms of tourism, the area around Słupsk is one of the most interesting regions in Poland. Both Słupsk – a seven-hundred-year-old town, and other fascinating sites, combined with the vicinity of the sea, make it an increasingly-common popular destination for tourists.


Słupsk lies a short distance from the sea, and the sit on which it was founded is a crossing of the Słupia with an ancient route going from west to east along the the Baltic Sea coast. The town, population one hundred thousand, nurtures its historic sites, and especially the local Castle of the Dukes. It also makes every effort to foster local culinary traditions, and to be a significant cultural hub. It hosts music and theatre festivals and artistes’ meetings, and it has its own fair and sporting events. Having at its disposal the largest collection of Witkacy’s work in the world, the oldest operating lift in Europe, and a leaning tower, the Capital of the Słupsk Land has a good reason to advertise itself with the slogan, “Słupsk – more than you think”.

The Capital is matched by the entire region. Its greatest attractions (besides the beautiful Baltic beaches) are the shifting sands near Łeba, called “the Pomeranian desert” and the Checkered-House Land – the area of characteristic rural architecture connected with the Slovincian culture, once inhabiting this place. No less great are the water courses and hydrotechnical monuments of the Słupsk Land. Cutting through stunning landscapes and areas of protected nature, the canoe trails deliver not only experience of invigorating contact with nature, but also to learning about many interesting solutions used in water management and ways to obtain renewable energy from the force of the flowing river waters.

The Słupsk land is a place of diversity, as well as activities, culture, and water tourism. Its untouched nature and well-preserved historic buildings, great beaches and wonderful local cuisine  make it the dream holiday destination .
 

Swołowo wyróżnione w konkursie Komisji Europejskiej. „Unikalny obszar kulturowy Pomorza”

Swołowo wyróżnione w konkursie Komisji Europejskiej. „Unikalny obszar kulturowy Pomorza”

Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie otrzymało wyróżnienie w konkursie „EDEN – Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne". W tym roku tematem przewodnim była turystyka kulturowa.

Projekt EDEN, który koordynuje Komisja Europejska, opiera się na organizowanych każdego roku krajowych konkursach, w których wyłaniane są modelowe ośrodki turystyczne. W polskiej części konkursu, w tym roku wyróżnione zostało Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie, które jest oddziałem słupskiego Muzeum Pomorza Środkowego.

Sukces "Krainy w Kratę"

W oddalonym 14 km od Słupska Swołowie zachowało się 70 zabytkowych budynków w pięknym szachulcowym budownictwie, w rzadko dziś występującym typie wsi zwanym owalnicą. W 1997 r. Swołowo określono zostało mianem stolicy "Krainy w Kratę".

Podjęte przez muzeum starania spowodowały, iż "Kraina w Kratę" stała się unikalnym obszarem, w którym kultywowane są tradycje i dziedzictwo kulturowe Pomorza, a różnorodność oferty przyciąga turystów z kraju i zagranicy cały rok.


"Kraina w Kratę" od środka. Fot. Pomorskie Travel

Co to jest projekt EDEN?

Projekt EDEN został uruchomiony przez Komisję Europejską w 2006 roku. Każdego roku wybierany jest temat oraz po jednym ośrodku turystycznym z każdego kraju uczestniczącego. W projekcie uczestniczy 27 krajów z UE oraz państw stowarzyszonych. Każdy kraj uczestniczący w projekcie organizuje konkurs wewnętrzny (krajowy), którego celem jest wybranie, w oparciu o ustalone kryteria, jednej destynacji i zgłoszenie jej do Komisji Europejskiej. Koordynatorem polskiej edycji konkursu od 2009 roku jest Polska Organizacja Turystyczna (POT).

Źródło: Pomorskie.eu