The Tuchola Forest (Bory Tucholskie) is one of the largest forests in Poland, covering about 3 thousand sq. km, comprising mainly coniferous trees dominated by pine. The diversified lie of the land, with an abundant water network, makes its landscape particularly attractive. Some of the forests have been covered by legal protection and currently form the area of a national park.

The Tuchola Forest National Park encompasses an area sculpted by a glacier, and more particularly by the phenomena connected with its retreat towards the end of the last glacial age. The melting ice and the water flowing from under it that carried large amounts of rubble shaped the plain area, adorned by characteristically-long ribbon lakes. An unquestionable geographical attraction of the park is formed by the large clusters of dunes – a phenomenon more frequently associated with the seashore – occurring here as inland dunes. The numerous hollows, often filled with water, are the footprint of giant ice forms separated from the glacier, called “dead-ice”, which gradually melted as the climate got warmer. Besides the dominant pine, the national park features rare plants which are considered relics of the glacial retreat from parts of northern Poland. They mostly occupy the extensive areas of peat bogs formed as a result of the overgrowing of shallower lakes. The specimens of ancient oaks and beeches that can be found here and there, once very common in the Tuchola Forest, but mostly destroyed in the past by predatory exploitation, are a rare sight, but are all the more interesting.

The sylvan landscape of the Tuchola Forest is also the refuge of fauna characteristic of Central Europe, such as roe, wild boar, deer, foxes, and even wolves. The wild fowl of the Tuchola Forest include such rare species as black grouse, wood grouse, black storks, and peregrine falcons.  

The area of the Tuchola Forest is also a very attractive place for tourists. Among the local attractions it is worth mentioning the canoe trails on rivers and lakes, the most prominent being Lake Charzykowskie and the Great Brda Channel, the stone circles in Odry, and historic hydrotechnical facilities. The accommodation and restaurant base is provided by numerous boarding houses and agritourism farms.

Park Narodowy

Park Narodowy "Bory Tucholskie"

Bory Tucholskie to jeden z trzech najmłodszych parków narodowych w Polsce. Utworzono go w 1996 r. na obejmującym ponad 4,5 tysiąca hektarów obszarze w południowej części Kaszub.

Teren parku to dawne przedpole topiącego się lodowca, stąd dominują w nim krajobrazy sandrowych, piaszczystych równin i polodowcowych rynien, często tworzących wydłużone jeziora. Największym z nich jest Jezioro Ostrowite. Częściowo na terenie parku znajduje się również rynnowe Jezioro Charzykowskie, jedno z ważniejszych miejsc na mapie polskiego żeglarstwa. Niektóre z 21 jezior położonych w granicach parku, połączone ciekami wodnymi, tworzą tzw. Strugę Siedmiu Jezior. Charakterystyczne dla parku jest występowanie wydm śródlądowych, które tu właśnie tworzą jedno z największych nagromadzeń tego typu obiektów w Polsce. Wielką różnorodność wykazuje miejscowa flora, wśród której dominują bory sosnowe rosnące na suchych glebach. Spotkać można także siedliska bagienne, w których zdarzają się rzadkie gatunki roślin, będących reliktami okresu wycofywania się lądolodu z terenu dzisiejszych Borów Tucholskich. Równie bogato przedstawia się parkowa fauna, ze zwierzętami charakterystycznymi dla naszej strefy klimatycznej, w tym tak rzadkimi gatunkami jak wilki, czarne bociany, głuszce i cietrzewie. Przy odrobinie szczęścia można zobaczyć szybującego nad koronami drzew sokoła. Na terenie parku nie brakuje także zabytków kulturowych, wśród których dominują ludzkie osiedla o zachowanym, zabytkowym układzie. Przez park prowadzą dwa szlaki rowerowe i pięć szlaków pieszych. Wytyczono w nim także trzy ścieżki edukacyjne.