Gothic, Baroque, half-timbered houses, built of wood, brick, or filled with clay or plastered – only Pomerania offers such a diversity of religious buildings. The rich interior decor, the wall paintings and incredible stained glass windows, give the finishing touch to the structures.

W otoczeniu starych drzew stoi kościół pw. Wniebowziecia Najświetszej Marii Panny, który obecnie jest kaplicą podlegającą parafii we Wocławach. Świątynia orientowana, zbudowana na planie prostokąta, została pokryta wysokim, dwuspadowym dachem. Na zachodniej ścianie znajdują się witraże oprawione w drewniane rygle, a na przedłużeniu elewacji umieszczono kwadratową wieżę, o konstrukcji szkieletowej, takiej samej jak cała budowla.

The Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary stands surrounded by old trees. It is currently a chapel of the Wocławy Parish. The Church faces towards the east, is built on a rectangular plan, and is covered with a high pitched roof.