The Słupia, the Radunia, and the Wierzyca are rivers whose location and energy of water flow was taken advantage of to build hydroelectric power plants. Many of them are still operating and can be visited. The oldest such power plant in Europe, Struga, or the Radunia’s highest-situated plant in Bielkowo, are only a few of the facilities well worth seeing. The principles of physics, chemistry, and mathematics are contained in machines and post-industrial sites, and presented at thematic exhibitions, such as in the Hewelianum Centre.

The Czarnocińskie Piece hydroelectric power plant

Established in the early 20th Century for the needs of Skarszewy and the nearby estates. It is the oldest hydroelectric power plant on the Wierzyca.

Powstała na zlecenie miasta i gminy Skarszewy, na której potrzeby miała pracować. Do narodzin zakładu walnie przyczyniła się gdańska firma Meyerów, która przeprowadziła m. in. badania hydrologiczne oraz niwelację górnego odcinka rzeki. Początkowo uzyskano 2,30m spadu użytecznego, jednak ze względu na rosnące zapotrzebowanie regionu, w 13 lat po rozpoczęciu pracy, zwrócono się z prośbą o pozwolenie na zwiększenie piętrzenia o 1,2m. Zainstalowano wówczas dwie pionowe turbiny Francisa o mocy 162 i 82 km. W 1930r. planowano dalszy rozwoju obiektu, jednak zbliżające się działania wojenne nie pozwoliły na urzeczywistnienie zamiarów. Po wojnie Czarnocińskie Piece przeszły dwie znaczące modernizacje. Usunięto z elektrowni turbiny Francisa, mniejszą komorę turbinową całkowicie zamknięto, zaś w większej zamontowano turbinę Kaplana, która pozwoliła osiągnąć moc 156kW. Ostatnią gruntową modernizacje przeprowadzono w 2009 r.