Manor houses and palaces stand in the picturesque corners of Pomerania, by the seacoast, near lakes, on rivers, and in forests.

Dwór w Bychowie

Dwór w Bychowie

Die ersten Erwähnungen über das Anwesen stammen aus dem Jahr 1377, als Reczke Eigentümer von Bychowo /Bychow/ war. Im 15. Jahrhundert war Bychowo ein Lehnsgut nach polnischem Recht, wobei für die hiesigen Bauern das deutsche Recht galt.

Pierwsze zapiski o posiadłości pojawiły się w 1377 r., kiedy właścicielem Bychowa był Reczke. W XV w. Bychowo funkcjonowało na zasadach dobra lennego na prawie polskim, podczas gdy tutejszych chłopów obowiązywało prawo niemieckie.