Die pommersche Dorflandschaft zeichnet sich, je nach Ort, in dem wir uns befinden, durch große Vielfalt aus. Man kann hier u.a. die Kultur und Geschichte der geheimnisvollen Laubenganghäuser oder die charakteristische Fischerdorfarchitektur im Küstengebiet kennenlernen.

tłum. EuroInterpret D. Moser

Zespół młynów w Lisewie

Adresse:

84-110 Lisewo

Zespół młynów znajduje się na południe od wsi Lisewo w malowniczej dolinie rzeki Czarna Wda.

Już w XVIII w. w dolinie funkcjonowały tu trzy młyny. Zachowane do czasów dzisiejszych młyny pochodzą z końca XIX w., ale zbudowane zostały w miejscach lokalizacji obiektów wcześniejszych.