Pommersche Institutionen und kulturelle Einrichtungen sind im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und Kultur tätig.

Słupski Ośrodek Kultury

Adresse:

Ul. ul. Braci Gierymskich 1

76-200 Słupsk

Słupski Ośrodek Kultury

Słupski Ośrodek Kultury to instytucja, która zajmuje się w Słupsku kreatywną aktywizacją środowiska lokalnego. Wsłuchując się w potrzeby mieszkańców oraz budując tożsamość społeczności lokalnej, instytucja ta za pośrednictwem kultury i sztuki łączy pokolenia, dbając o dialog i porozumienie między stowarzyszeniami twórczymi a innymi środowiskami.

Słupski Ośrodek Kultury, dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wie jak przygotować młodego człowieka do akceptacji zjawisk artystycznych i społecznych - uczy, wyjaśnia, pielęgnuje tradycje. Kształtuje to proponowaną przez instytucję ofertę edukacji kulturalnej, która dzięki współpracy ośrodka z placówkami oświatowymi, uczelniami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury i mediami, inspiruje do wspólnych działań zarówno grupy nieformalne jak i te sformalizowane.