Pommersche Institutionen und kulturelle Einrichtungen sind im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und Kultur tätig.

Ośrodek Kultury w Łęgu

Adresse:

Ul. Chojnicka 30

89-652 Łąg

Kontaktdetails:

Tel. 516 081 175

Ośrodek Kultury w Łęgu jest placówką samorządową wiejską i ma na celu rozwój i promocję struktury kulturalnej, obszarów sztuki, jak również aktywacje społeczności lokalnej.

Realizujemy to poprzez teatr, taniec, fotografię, sztuki plastyczne i muzykę. Organizujemy wernisaże, wystawy, imprezy szkolne, estradowe oraz spektakle teatralne. Współpracujemy i pokazujemy amatorskie i zawodowe zespoły muzyczne, teatralne, grupy taneczne i kabaretowe. Ośrodek jest organizatorem imprezy cyklicznej "Łęskie Kapuśniaki", utrzymującej tradycje kulinarne i stwarzającej okazję do integracji stowarzyszeń i kół wiejskich. Poza tym prowadzimy działalność warsztatową w zakresie pracowni plastycznej, muzycznej, zespołów tanecznych "Kaszubski Zespół Tańca", baletowych i teatralnych.

Współpracujemy z lokalnymi stowarzyszeniami i stanowimy dla nich ostoję.

Swoją siedzibę w naszym ośrodku ma działające od 65 lat Koło Gospodyń Wiejskich "Łężanki". "Łężanki" promują potrawy regionalne z Borów Tucholskich, gdzie znajduje się Łąg.

Na Liście Produktów Tradycyjnych

Województwa Pomorskiego zarejestrowały 14 potraw. Biorą udział w konkursach kulinarnych, dożynkach, organizują warsztaty kulinarne dla dzieci i dorosłych. Są bijącym sercem naszego regionu.

Rozszerzamy naszą działalność o edukację ekologiczną i działania na rzecz ochrony środowiska, krajoznawstwa, współpracujemy z Zakładem Oczyszczania Miasta. Pragniemy by położenie naszego ośrodka na terenie Borów Tucholskich - obszaru ekologicznie czystego i atrakcyjnego turystycznie, było elementem budującym kulturę naszej małej miejscowości. Zgodnie z naturą wykorzystujemy naturalne atrakcje przyrodnicze, oraz dorobek twórców pochodzących z tego obszaru i działających na tym obszarze - organizujemy "Włóczykija". Uzmysławiamy dzieciom i młodzieży, że mają zbliżone perspektywy na przyszłość do dzieci pochodzących z miasta. Staramy się zaszczepić w młodym pokoleniu pracowitość i ambicje a także wiarę w siebie. Organizujemy serię zadań "I like Łąg" umacniających w świadomości dzieci i młodzieży ich szansę na równe funkcjonowanie w świecie.

Bieżąca działalność Ośrodka Kultury skupia się na integracji dzieci i młodzieży z różnych sfer, poprzez uczestnictwo w edukacyjnych warsztatach tańca, teatru, plastyki, muzyki. Naszym celem jest stwarzanie możliwości i rozszerzania horyzontów a także wyrównywanie szans (jesteśmy małą miejscowością). Organizujemy zajęcia wakacyjne - wyjeżdżamy na wycieczki, poznajemy większe miasta i uczymy się przydatnych zachowań.

W ośrodku odbywają się cykliczne spotkania klubu seniora, imprezy okolicznościowe, wystawy. Współpracujemy ze stowarzyszeniami, szkołami , wykazujemy współudział i wsparcie w przedsięwzięciach lokalnych w dziedzinie kultury, edukacji i rozrywki.