Pommersche Institutionen und kulturelle Einrichtungen sind im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und Kultur tätig.

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Adresse:

Ul. Łąkowa 1-2

80-803 Gdańsk

Kontaktdetails:

Tel. 58 300 92 00

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku jest akademicką, artystyczną uczelnią publiczną.

Utworzona została zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 września 1947 r. jako Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Sopocie. Następnie przemianowana, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 września 1966 r., z dniem 30 września 1966 r. na Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Gdańsku oraz ostatecznie, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01 grudnia 1981 r., z dniem 01 grudnia 1981 r. przekształcona na Akademię Muzyczną imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku.