Wir laden herzlich zu den pommerschen Theaterhäusern ein, wo die Magie mit der Realität vermischt wird und ein unvergleichliches Klima, ein Fest des gesprochenen Wortes und der Gefühle herrscht.

tłum. EuroInterpret-D. Moser

Kwidzyńskie Centrum Kultury

Adresse:

Ul. Katedralna 18

82-500 Kwidzyn

Kontaktdetails:

Tel. 55 279 34 24

KCK koordynuje wszelkie wydarzenia kulturalne w mieście.

Organizuje koncerty, spektakle, pokazy filmowe, zajęcia warsztatowe z różnych dziedzin kultury. Udostępnia także do zwiedzania Kryptę Wielkich Mistrzów Zakonu Krzyżackiego w kwidzyńskiej katedrze - odkrytą w 2006 roku. W jej wnętrzu przygotowano rekonstrukcję pochówku wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego. Informacja i sprzedaż biletów: www.tabularium.ckj.edu.pl, tel. 55 2732121. KCK mieści się w trzech budynkach, zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Do dyspozycji jest budynek przy ul. 11 Listopada 13 - do wynajęcia sale szkoleniowe oraz sala audytoryjna. Teatr przy ul. Katedralnej 18 do którego serdecznie zapraszamy na odbywające się spektakle, koncerty, występy zespołów ludowych - w budynku mieści się również kino. Obiekt przy ul. Słowiańskiej 13 (Czarna Sala) mieści Pracownię Regionalną, działającą od 2003 roku. Pracownia jest zaczątkiem muzeum historii Kwidzyna i Powiśla. Jej podstawowym zadaniem jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów muzealnych oraz wszelkich wydawnictw i pamiątek związanych z historią Powiśla. Są to głównie książki (wśród nich publikacje niemieckojęzyczne i w innych językach), czasopisma, zbiory kartograficzne (plany, mapy, grafika), widokówki, fotografie, przeźrocza, taśmy magnetofonowe i wideo. Pracownia w ramach swojej działalności gromadzi dobra kultury i materiały dokumentacyjne, które inwentaryzuje, kataloguje i naukowo opracowuje. Zebrane eksponaty złożą się w przyszłości na stałą ekspozycję muzealną, a materiały i informacje stworzą większe możliwości podejmowania odrębnych opracowań tematycznych związanych z historią miasta.


Działalność KCK umożliwia mieszkańcom Kwidzyna korzystanie z w/w dogodności i duża ilość mieszkańców dzięki temu bierze udział w życiu kulturalnym miasta.


Wszystkie aktualne informacje oraz repertuar kina można znaleść na stronie www.kck.ckj.edu.pl

tekst: LOT Liwa

foto: A. Śmietańska