Pomorskie.travel
Kaszubska Marszruta
Kaszubska Marszruta

Kaszubska Marszruta

Kaszubska Marszruta jest to sieć ścieżek i szlaków rowerowych, powstała w powiecie chojnickim. Łączy ona gminy powiatu( Czersk, Chojnice, Brusy, Konarzyny) i przebiega przez atrakcyjne tereny takie jak Charzykowy, Swornegacie.

 W ramach projektu powstało 164,88km oznakowanych szlaków rowerowych( 4 szlaki i jeden łącznik). Część szlaków (61,11km) to specjalnie wybudowane ścieżki rowerowe biegnące wzdłuż ruchliwych szos. dodatkowo oznakowano 103,77km szlaków rowerowych, biegnącymi drogami asfaltowymi. Na trasie Kaszubskiej Marszruty umiejscowionych jest 12 miejsc odpoczynku, 42 tablice informacyjne zawierające mapę, informacje o atrakcjach w okolicy, 5 kładek nad jarami i potokami, przebudowę mostu na Brdzie w Babilonie, budowę 2 przejść dla płazów oraz mostu zwodzonego w Małych Swornychgaciach.

- szlak czerwony Charzykowy- Swornegacie- Brusy- Czersk

- szlak zielony Chojnice- Mylof- Brusy- Męcikał

- szlak żółty Charzykowy - Męcikał- Rytel- Czersk

- szlak czarny  Konarzyny- Zielona Chocina- Chociński Młyn- Konarzyny

Podziel się na: