Pomorskie.travel

Wdzydzki Park Krajobrazowy

     Wdzydzki Park Krajobrazowy to urokliwy obszar o powierzchni 17 832 ha , otoczony otuliną liczącą 15 208 ha. Został utworzony z uwagi wybitne wartości przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe i historyczne.

     Dominuje tu krajobraz naturalny, ukształtowany przez lodowiec, stanowiący w głównej mierze równiny sandrowe poprzecinane rynnami jezior, dolinami rzek i zagłębieniami oczek wytopiskowych.

    

     Środowisko przyrodnicze WPK w większości stanowią ekosystemy leśne. Tutejsze borowe lasy bogate w owoce runa leśnego, stanowią raj dla grzybiarzy oraz zbieraczy jagód i ziół. Pozostałe tereny zajmują wody, łąki, pastwiska, pola uprawne i torfowiska. Przyrodniczą bioróżnorodność fauny i flory parku można poznać poprzez zapoznanie się z istniejącym rezerwatem przyrody, użytkami ekologicznymi, obszarami chronionego krajobrazu, pomnikami przyrody oraz chronionymi gatunkami roślin, zwierząt i grzybów. Charakterystycznym przedstawicielem fauny Parku jest endemiczny gatunek troci jeziorowej, zwany wdzydzką. Jest populacją autochtoniczną, reliktową formą,  powstałą na skutek izolacji geograficznej związanej z ostatnim zlodowaceniem.

 

     W Parku i otulinie znajduje się ponad 100 jezior i 150 oczek wodnych, z których szczególnie interesujący jest kompleks Jezior Wdzydzkich o łącznej powierzchni 1455 ha, stanowiący zespół czterech jezior (Radolne, Jelenie, Gołuń i Wdzydze) rozciągające się w dwóch kierunkach – południkowym i równoleżnikowym, o rozpiętości ramion 9 na 12 kilometrów. Kształtem przypominają krzyż. Jest największym kompleksem jeziornym w tej części Kaszub, jezioro Wdzydze jest szóstym pod względem głębokości wśród jezior Polski. Ewenementem na skalę kraju, a nawet Europy są liczne naturalne wyspy na jeziorach kompleksu. Ostrów Wielki, Glonek, Ostrów Mały, Sorka, Sidły, Mielnica, Przerośla i Ceronek to wyspy jeziora Wdzydze. Na jeziorze Gołuń znajduje się wyspa Trzepcyn, a na Jelenim – Ostrówek. Największa z wysp, Ostrów Wielki, o powierzchni 90,66 ha i długości około 3 km to druga co do wielkości wyspa jeziorna w Polsce. Najmniejsza – to zaledwie kępa trzcin wyrastających ponad powierzchnię wody. Wszystkie jednak mają ogromne znaczenie jako siedlisko i obszar lęgowy rzadkich i chronionych ptaków wodno-błotnych. Obszar objęty jest formą ochrony przyrody Natura 2000 oraz wchodzi w skład Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.

 

     Poza przyrodą i krajobrazem w Parku znaczące są wartości kulturowe i historyczne.  Do uznanych należą Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach, Kalwaria Wielewska we Wielu oraz stare młyny, kuźnie czy kapliczki i krzyże przydrożne, jak również ślady osadnictwa z okresu neolitu (III-II tyś. p.n.e.) na Szwedzkim Ostrowiu.

 

     Dla lubiących wypoczynek na łonie przyrody wyznaczono w Parku 6 pieszych i 6 rowerowych ścieżek przyrodniczo – edukacyjnych o łącznej długości 185,5 km oraz szlak kajakowy na rzece Wda i Trzebiocha. Poza spacerowiczami i rowerzystami ścieżki służą również pasjonatom nordic walking czy narciarstwa biegowego. Ważnymi atrakcjami są również punkty widokowe na terenie Parku. Będąc we Wdzydzach Kiszewskich koniecznie trzeba skorzystać z wieży widokowej, z której podziwiać można Krzyż Jezior Wdzydzkich.

 

     Obszar parku jest doskonałą przestrzenią nie tylko dla przyrodników, ale osób chcących odpocząć w zdrowym czystym środowisku, korzystając z istniejącej infrastruktury edukacyjno-turystycznej oraz możliwości jakie daje aktywny wypoczynek na łonie przyrody.

 

Autor: Wdzydzki Park Krajobrazowy

Foto: G. Sowala

Podziel się na: