Pomorskie.travel

Kaszubski Park Krajobrazowy

      Kaszubski Park Krajobrazowy to obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe i krajobrazowe.

     Bogactwem naturalnym są tu liczne jeziora polodowcowe, które połączone rzekami tworzą jedne z piękniejszych w Polsce szlaków wodnych. Jednym z nich jest tzw. „Kółko Raduńskie” – szlak łączący 14 jezior, dostarczający niezapomnianych wrażeń. Kompleksy leśne kryjące w sobie bogactwo natury i liczne rezerwaty przyrody unikatową roślinnością zapraszają wyznaczonymi szlakami turystyki pieszej, rowerowej i konnej.


     Niezaprzeczalnym walorem Kaszubskiego Parku Krajobrazowego jest rzeźba terenu. Z punktu widzenia deniwelacji terenu występuje tu krajobraz podgórski. Liczne wzniesienia i doliny gęsto poprzetykane rynnowymi jeziorami sprawiają, iż naturalny krajobraz jest wyjątkowy na skalę Pomorza. Bogato zalesione Wzgórza Szymbarskie z najwyższym wzniesieniem na Niżu Środkowoeuropejskim – Wieżycą (328,6 m n.pnm) uchodzą za obszar najbardziej malowniczy. Tu z 35-metrowej wieży można podziwiać rozległą panoramę okolic.


     Kaszubski Park Krajobrazowy to nie tylko piękna przyroda ale również niepowtarzalna, szeroko rozpoznawalna kultura i historia kaszubska. Sztuka ludowa, w szczególności haft kaszubski, malarstwo oraz ceramika znajdują rzeszę odbiorców. Swoistą atrakcją jest również pielęgnowany przez mieszkańców tutejszych gmin język kaszubski. Muzea regionalne jak np. Muzeum Kaszubskie w Kartuzach czy Muzeum Neclów w Chmielnie zachęca do bliższego poznania kultury kaszubskiej. Innymi atrakcjami znajdującymi się na terenie KPK, poza wymienionymi wyżej muzeami, jest również ogród botaniczny w Gołubiu, ciągle rozwijające się Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku oraz zabytkowa architektura sakralna i świecka. Budownictwo wiejskie, żywy folklor oraz unikatowy krajobraz i przyroda stanowią bezcenną wartość Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.

 

Autor: Kaszubski Park Krajobrazowy

Foto: A. Socha

Podziel się na: