Pomorskie.travel

Po co współczesnemu człowiekowi pielgrzymowanie?  Wyruszamy w drogę, by odnaleźć ślady Boga, zagubiony sens życia, radość spotkania z drugim człowiekiem i swoje prawdziwe „ja”...

Szlakiem, od wielu wieków zaspokajającym te pątnicze potrzeby, jest europejski trakt Camino - Droga św. Jakuba, która od XII wieku jest jednym z najważniejszych chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych, wiodącym do Santiago de Compostela. Od dwudziestu lat przeżywamy jego renesans, co przyczynia się do integracji narodów, regionów i krajów Europy w kultywowaniu oraz pogłębianiu wiedzy o wspólnych korzeniach tożsamości kulturowej. Tak też dzieje się od 2004 roku w Polsce. Na Pomorzu widocznym znakiem kultu św. Jakuba są liczne świątynie pod Jego Patronatem. Każdy z ich progów może być miejscem, z którego wyruszymy w drogę, by pielgrzymować...

Podziel się na: