Pomorskie.travel

Zamek krzyżacki w Gniewie

     Górująca nad Miastem krzyżacka warownia to najpotężniejsza twierdza Zakonu na lewym brzegu Wisły.

     Zamek w Gniewie to wybudowana na przełomie XIII i XIV wieku warownia, która była siedzibą konwentu i komtura w czasach zakonnych, a w czasach polskich siedzibą starostów. Przewrotny los nie był łaskawy dla zabytku w późniejszych latach. Służył jako spichlerz i więzienie, a wielki pożar miasta na początku XX wieku nie oszczędził zamku. Jednak dzięki dobrej woli wielu ludzi warownia powstała z gruzów i cieszy oczy przybywających do Gniewu turystów. Można tu spotkać ducha średniowiecznego rycerza i barwną, żywą historię. Mają tu miejsce spektakle i turnieje rycerskie oraz inscenizacje historyczne, z których najsłynniejsza to Vivat Vasa. Rekonstrukcja bitwy przedstawia losy spotkania Zygmunta III Wazy z Gustawem II Adolfem w czasie wojny pruskiej.

Podziel się na: