Pomorskie.travel

Dawny Zamek Krzyżacki w Lęborku

     Zamek krzyżacki wzniesiono w stylu gotyckim w latach 1341-1363 w południowo-wschodnim narożu średniowiecznego Lęborka.

     Zamek został utworzony  już w 1363 roku oraz był siedzibą Dytrycha von Loupheima pierwszego krzyżackiego wójta Lęborka, który rozpoczął długi okres funkcjonowania wójtostwa lęborskiego. Zachowany do dzisiaj budynek jest na drugim miejscu co do wielkości w ówczesnym państwie krzyżackim. Niestety wielokrotne przebudowy, które były dokonywane w czasach późniejszych zniekształciły pierwotny wygląd zamku. W ścianie południowej zachowały się zarysy ostrołukowych okien i blend. Charakterystycznymi, a zarazem specyficznymi elementami są także gotyckie schodkowe szczyty i wbudowana w 1575 roku w północną część zamku kwadratowa klatka schodowa w kształcie wieży. Przed zamkiem znajdują się dyby i pręgierz, repliki średniowiecznych narzędzi tortur. Obecnie zamek stanowi siedzibę Sądu Rejonowego.


     Odnotować warto, że w jednej z sal znajduje się wykonany z piaskowca XVI-wieczny kominek. Wielkość budynku pozwala przypuszczać, że był on domem gościnnym dla rycerzy krzyżackich i tych z zachodu Europy zmierzających do Malborka. W 1408 roku lęborski zamek odwiedził Wielki Mistrz Ulrich von Jungingen, wizytując zachodnie rubieże państwa.


     Zabudowania młyna – wzniesione równolegle z zamkiem w drugiej połowie XIV wieku – wraz z tzw. Domem Młynarza z 1806 roku tworzą zachodnią pierzeję dawnego dziedzińca. Budynek produkcyjny młyna obecny kształt uzyskał na początku XIX stulecia. W pierwszych latach minionego wieku kompleks został powiększony o magazyn otrąb oraz skład przetworów. W 1910 roku między budynkiem produkcyjnym a Domem Młynarza zainstalowano turbinę wodną systemu Francisa. Od północy dawny dziedziniec zamkowy zamyka spichlerz solny, wzniesiony na zrębie gotyckiego. Druga kondygnacja, dobudowana prawdopodobnie w XVI wieku, posiada konstrukcję szkieletową. Budynek służył do przechowywania soli, dostarczanej drogą lądową z Łeby. Obecnie spichlerz pełni funkcję zboru zielonoświątkowców.


     Sąd Rejonowy (w dawnym zamku krzyżackim), Kancelaria adwokacka (w Domu Młynarza), ul. Przyzamcze 1, 84-300 Lębork, tel. +48 59 841 28 20. Kościół zielonoświątkowy zbór Ziarno Nadziei (w dawnym spichlerzu), ul. Młynarska 21, 84-300 Lębork, www.kzlebork.republika.pl, kzlebork@poczta.onet.pl.   

Podziel się na:

GALERIA ZDJĘĆ