Pomorskie.travel

Elektrownia Wodna Pruszcz I na Raduni

     Elektrownia Wodna Pruszcz w Pruszczu Gdańskim położona jest w miejscu, gdzie Radunia rozdziela się na  Nową Radunię - Kanał Raduni i Starą Radunię.

     Wybudowana w 1921r. została zamknięta na okres wojny i dopiero w 1946r. ponownie oddana do użytku. W elektrowni zainstalowano turbinę typu Francisa o mocy 100 KW pracującą na spadzie 2,69 m. Hydrowęzeł pruszczański już od XIV wieku był budowlą strategiczną ze względów gospodarczych i obronnych gdańskiej metropolii. Do dziś pozostał praktycznie niezmieniony.

Podziel się na: