Pomorskie.travel

Węzeł wodny Rybina (Szkarpawa- Wisła Królewiecka-Tuga)

      Żuławy znajdowały się niegdyś pod wodą, dziś jest to teren depresji sięgającej do 1,8m p.p.m. Obszar ten stanowi swoisty przegląd urządzeń i technik odwadniania stosowanych od średniowiecza do czasów obecnych. 

     Żuławy były wielokrotnie nawiedzane przez powodzie i wojny, podczas których wiele z urządzeń zostało zniszczonych i tylko niewielką ich część możemy podziwiać i użytkować do dziś. Dzięki swojemu unikatowemu położeniu mała żuławska miejscowość Rybina pełni funkcję węzła wodnego. Zbiegają się tutaj wody Szkarpawy, Wisły Królewieckiej oraz Tugi. Z biegiem lat wybudowano tu m.in. most obrotowy kolei wąskotorowej, stacje pomp, most zwodzony na Wiśle Królewieckiej i Szkarpawie. Szkarpawa to rzeka należąca do najważniejszych szlaków wodnych tego obszaru - dzięki niej można dopłynąć do wód Zalewu Wiślanego. W ostatnich latach zyskuje na znaczeniu Wisła Królewiecka, które jest alternatywną drogą do Zalewu. Tuga stanowi wodne połączenie między Szkarpową, a Nowym Dworem Gdańskim i Nowym Stawem.


Foto:http://visitzulawy.pl/stegna/galeria/

   

Podziel się na: