Pomorskie.travel

Elektrownia wodna Bielkowo na Raduni

     Elektrownia zbudowana w 1925 roku, która stanowi jeden z elementów systemu hydrotechnicznego doprowadzającego wodę do elektrowni. 

     W jego skład wchodzą m.in. jazy, sztuczny zbiornik o powierzchni 54 ha, kanały i rurociągi dające spiętrzenie 44,5 m i moc produkcyjną 7200 KW. Elektrownia udostępniona jest do zwiedzania i stanowi bardzo ciekawy przykład zabytku hydrotechniki.


     Radunia to rzeka wypływająca z Kaszub, która ma charakter górski. Na długości 105 km, spad od źródła do ujścia wynosi aż 162 m. Na potrzeby energetyki wykorzystywane jest aż 107 metrów rzeki. Na krótkim jej przebiegu zbudowano w XIX i XX wieku aż osiem elektrowni, które zasilały w energię elektryczną Gdańsk. Są to elektrownie w Rutkach, Łapinie, Bielkowie, Straszynie, Prędzieszynie, Kuźnicach, Juszkowie i Pruszczu Gdańskim. Tworzą one system kaskadowy, co oznacza że większość z nich pracować musi jednocześnie. Spośród tych ośmiu obiektów zwiedzać można: Rutki, Łapino, Bielkowo i Straszyn.

Podziel się na: