Pomorskie.travel

Kościół św. Elżbiety Węgierskiej w Lubieszewie

     Lubieszewo to wieś niedaleko Nowego Dworu Gdańskiego lokowana w 1324 r. przez wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Wernera von Orselna.

     Osobliwością wsi jest gotycki kościół św. Elżbiety Węgierskiej z połowy XIV w.  Spośród innych licznych gotyckich świątyń na Żuławach , lubieszewski kościół wyróżnia się bogatym wystrojem wnętrza.  Uwagę zwracają barokowe ołtarze: główny z obrazem przedstawiającym patronkę kościoła  św. Elżbietę oraz flankujące go ołtarze boczne. Ciekawostką jest malowidło na prawym ołtarzu ukazujące scenę męczeństwa św Barbary na tle żuławskiego krajobrazu, w którym rozpoznać można kościoły w Orłowie, Lubiszewie i Tui oraz nieistniejący już zamek w Nowym Dworze Gdańskim. Z pozostałych elementów wystroju wyrózniają się: bogato zdobiona ambona,  barokowe ławki i konfesjonały oraz prospekt organowy z XVII w. Na drewnianym  stropie podziwiać można interesującą polichromię przedstawiającą alegorię nieba ze sceną  koronacji Matki Bożej. Najcenniejszymi i najstarszymi zabytkami lubieszewskiej świątyni są: gotycka rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem  datowana na 1375 r., oraz pochodzące z przełomu XIV i XV w dzwon, chrzcielnica i kropielnica.

 

 

Foto: M. Bieliński - Dep. Turystyki UMWP

Podziel się na:

MAPA >> POWIĄZANE MIEJSCA