Pomorskie.travel

Zespół poklasztorny kartuzów w Kartuzach

Zespół gotyckich zabudowań dawnego klasztoru pochodzi z XIV w., składają się na niego: dawny kościół konwentualny Wniebowzięcia NMP, refektarz, erem i studnia.

Kolegiata wzniesiona została na przełomie XIV i XV wieku przez pierwszych zakonników z terenu Kartuz, sprowadzonych z Czech przez Jan z Rusocina. Ta niezwykła budowla posiada w swoich wnętrzach wiele unikatowych zabytków sakralnych. Bogato rzeźbione barokowe stalle, renesansowy ołtarz główny, obraz mistrzów gdańskich, a także cenne  i niespotykane w Polsce skórzane kurdybany z XVII wieku. Charakterystycznym znakiem najcenniejszego zabytku miasta jest jego unikatowy dach w kształcie wieka trumny. Na ścianie zewnętrznej kościoła zachował się stary zegar słoneczny, na którym widoczna jest słynna kartuska maksyma: „Momento mori” – czyli „Pamiętaj o śmierci”, która przypomina o przemijaniu życia ludzkiego. Odwiedzając Kartuzy nie sposób ominąć tę niezwykłą świątynię.

 

Foto: ST Kaszuby

Podziel się na: