Pomorskie.travel

Grób Frankensteina w Duninowie

    Ciekawi lokalnej historii znajdą ją w kościele w Duninowie, gdzie znajduje się grób "czarnego rycerza Frankensteina".

     Stąd pochodzi opowieść z dreszczykiem o odnalezieniu zabytkowych ksiąg parafialnych w starych organach. Dwie płyty nagrobne rodziny Frankenstein znajdują się na cmentarzu przykościelnym w Duninowie. Na tym cmentarzu znajduje się także nagrobek pierwszego proboszcza parafii w Duninowie ks.Józef Czerkiesa oraz pomnik ku czci poległych w I wojnie światowej.

Podziel się na: