Pomorskie.travel

Cmentarz Ewangelicki w Klukach

     Cmentarz z XVII wieku we wsi Kluki - miejsce pochówku ludności wsi Kluki (Kluki Smołdzińskie oraz nieistniejące już Kluki Żeleskie).

     Założony w końcu XVIII wieku jest dzisiaj jedynym zachowanym cmentarzem słowińskim. I jednym z nielicznych zachowanych na Pomorzu cmentarzem z okresu przedwojennego. W 1980 r. został zamknięty dla pochówków, a w 1991 r. uznany za obiekt zabytkowy i włączony do Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach Oddziału Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Obecnie na cmentarzu zachowanych jest 145 obiektów, w większości pochodzących z pierwszych dwóch dziesięcioleci XX wieku. W 1991 roku cmentarz został przejęty przez Muzeum Pomorza Srodkowego w Słupsku i stał się integralną częścią jego oddziału - Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach.

Podziel się na: