Pomorskie.travel
Śródmieście Człuchowa
Śródmieście Człuchowa

Śródmieście Człuchowa

Układ średniowiecznej zabudowy miasta przypominał łuk o cięciwie opartej na trakcie komunikacyjnym wiodącym z Księstwa Pomorskiego do Gdańska. Ramie łyku tworzyła półowalna ulica Zamkowa. Miasto nie posiadało murów obronnych, a miejscem schronienia w trakcie najazdów nieprzyjaciela był zamek.

Centralnym miejscem, gdzie toczyło się życie gospodarcze, polityczne i towarzyskie Człuchowa, był rynek. To właśnie przy nim usytuowany był kościół, ratusz w którym urzędowali burmistrz i rajcy, oraz liczne kramy w których prowadzono handel. Zabudowa rynku była drewniana, domy kryte słoma lub gontem. To właśnie było przyczyną licznych pożarów nękających miasto. Wielokrotna odbudowa nie dawały znaczących efektów, aż do wieku XVIII, kiedy zniszczone obiekty zaczęto odbudowywać cegłą pozyskaną z Zamku Człuchowskiego. W 1825 roku kamiennym brukiem wyłożono rynek, zaś w latach 40 – tych XIX wieku zainstalowano olejne lampy oświetlające centrum miasta.

Do czasów obecnych, częściowo zachowała się zabudowa rynku z kamieniczkami pochodzącymi z przełomu XIX i XX wieku. To urokliwe miejsce w 2005 roku zostało zmodernizowane i teraz stanowi rekreacyjne miejsce mieszkańców Człuchowa, którym odpoczynek na rynku umila „Bogusza” – nowoczesna fontanna.      


  

Autor: LOT "Ziemia Człuchowska"

Podziel się na: