Pomorskie.travel

Wodociągi miejskie w Prabutach

     Zabytkowe wodociągi z XVIII wieku, powstały ponieważ miasto padało ofiarą licznych pożarów. Korytarze wodociągów ciągną się pod Starym Miastem w Prabutach.

     Większość zabudowy miasta w tym czasie była drewniana, a większość budynków była kryta strzechą. Wodociągi biegną w sklepionych korytarzach pod rynkiem, składały się z sieci rur drewnianych i żeliwnych, które doprowadzały wodę do studni na rynku. Znajdują się na głębokości 3,5 m. Zostały wykonane metodą odkrywkową. Wejście do nich znajduje się w fundamentach dawnych murów miejskich od strony wschodniej. Mają one kształt dużej, odwróconej w lewo litery „F”. Ściany kanałów wykonane są z czerwonej cegły, mają grubość od 70 do 80 cm i są przesklepione kolebkowo. Wysokość kanałów waha się od 170 do 230 cm, a szerokość od 120 do 130 cm. Długość głównego korytarza wynosi 120 m, a odnogi wschodniej i zachodniej odpowiednio 45 i 42 m. Każda odnoga zaczyna się i kończy zbiornikiem, który można obejrzeć przez specjalne otwory. Po wybudowaniu wodociągów na szczycie każdego zbiornika znajdowały się studnie, zastąpione w XIX w. pompami. Średnica każdego ze zbiorników wynosi około 4 m, a wysokość od podstawy do poziomu ulicy to ponad 5 m. W kanałach możemy zobaczyć dawne haki i wnęki na lampy i pochodnie. Jest to jeden z niewielu zabytków pruskiej sztuki inżynierskiej na tym terenie. Po wyjściu z wodociągów mamy widok na zabudowania dawnej cukrowni miejskiej pochodzące z 1883 r. Natomiast widoczne łąki, to miejsce drugiego z jezior otaczających miasto (Jezioro Młyńskie). Wodociągi powstały przy znacznej dotacji króla Prus Fryderyka Wilhelma I, który przeznaczył na ten cel 10 000 talarów.


Kontakt z Urzędem Miasta tel. 55 278 20 01 ul. Kwidzyńska 2. 82-550 Prabuty, PCKiS 55 278 23 19

 foto: Archiwum LOT ZK "Liwa"

Podziel się na: