Pomorskie.travel

Park wiejski w Kobylnicy

Park wiejski w Kobylnicy
Adres: 76-251 Kobylnica

     Park wiejski w Kobylnicy to niezwykle atrakcyjne miejsce odpoczynku mieszkańców miejscowości i turystów zmierzających drogą krajową nr 21 z Poznania do Ustki.

     Park imienia Pierwszych Mieszkańców w Kobylnicy został zrewitalizowany w 2004 r.     W odnowionym parku usunięto drzewa chore i mało wartościowe, zarówno pod względem gatunkowym, jak i kompozycyjnym. Na nowo wytyczono i wykonano parkowe alejki spacerowe, placyki i miejsca rekreacji. Park wzbogacił się o małą architekturę, taką jak: lampy uliczne, kosze, ławki parkowe, schody terenowe z murkiem.   W ramach prac porządkowych oczyszczone zostały młyńskie stawy. Umocniono brzegi zbiorników wodnych, do których odprowadzany jest także nadmiar wód opadowych Dla zmotoryzowanych przygotowano miejsca parkingowe. W parku zaplanowano także miejsce dla posadowienia obelisku upamiętniającego pierwszych mieszkańców Kobylnicy.     Park im. „Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy” został wyróżniony w konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną.

Podziel się na:

MAPA >> POWIĄZANE MIEJSCA