Pomorskie.travel

Muzeum Historyczno – Etnograficzne w Chojnicach

     Muzeum Historyczno – Etnograficzne w Chojnicach powstało w 1932 r. Obecnie jest instytucją kultury powiatu chojnickiego, wpisaną do Państwowego Rejestru Muzeów. 

     Siedzibą muzeum jest zespół 6 zabytkowych baszt z XIV w. na zachowanym fragmencie średniowiecznych murów obronnych w centrum Chojnic, objętych  Rejestrem Zabytków Nieruchomych Województwa Pomorskiego: Brama Człuchowska – zwana dawniej Kamienną, jedna z trzech bram wjazdowych do miasta, mieszcząca ekspozycje muzealne, Baszta Wronia,  Baszta Szewska -  ze specjalistyczną biblioteką muzealną, Dom Szewski, Dom na Murach oraz Baszta Kurza Stopa z Galerią Współczesnej Sztuki Polskiej.


     Do muzeum należą również: gromadzona od 1926 r. Kolekcja historyczno – regionalna Albina Makowskiego – urządzona w mieszkaniu kolekcjonera oraz zamiejscowa ekspozycja archeologiczna w sąsiedztwie rezerwatu Kręgi Kamienne w Odrach,  dokumentująca kulturę materialną i duchową Gotów.
           

     Misją muzeum w Chojnicach jest odkrywanie i ochrona dziedzictwa kulturowego południowego Pomorza w zakresie archeologii, historii, sztuki i etnografii południowych Kaszub. Przy czym ważnym obszarem badawczym są  dzieje miasta Chojnice z jego potencjałem intelektualnym i kolekcjonerskim, jak również znanymi tradycjami bractw strzeleckich, żeglarstwa śródlądowego na Jeziorze Charzykowskim, łowiectwa w bezpośrednim sąsiedztwie Borów Tucholskich. Wśród gromadzonych zbiorów należy też wyróżnić specjalistyczny księgozbiór pomorzoznawczy.
          

     Najważniejsze kolekcje prezentowane są na 5 kondygnacjach Bramy Człuchowskiej w formie stałych i czasowych ekspozycji tematycznych.:


Pradzieje Ziemi Chojnickiej - dokumentuje najstarsze dzieje regionu – od paleolitu, poprzez okres rzymski z unikalną złotą i srebrną biżuterią, numizmatami i ceramiką  z Leśna i Odrów, do schyłku średniowiecza i łączonej z Gotami kultury wielbarskiej.


Sztuka na Kaszubach – jest etnograficzną prezentacją poszczególnych dziedzin tradycyjnej i współczesnej sztuki regionu, obrazującą ciągłość tradycji – malarstwa na szkle, rzeźby drewnianej, plecionkarstwa, haftu m.in. poprzez kolekcję czepców kaszubskich XIX-XX w., zwanych złotogłowiem, kolekcje ceramiki, wyrobów z rogu, malarskich dekoracji mebli, czy  wyobrażenia zwyczajów ludowych z pocz. XX w. Najstarsze eksponaty pochodzą z XVII w., współczesne ukazują twórczość Józefa Chełmowskiego i Włodzimierza Ostoja – Lniskiego.


Chojnice. Z dziejów miasta – obrazuje dzieje Chojnic od momentu powstania w XIII w. do 1945 r. Do najciekawszych zbiorów należą m.in.: skarb monet krzyżackich,  kolekcje srebrnych i cynowych pucharów dokumentujące dzieje dawnych cechów miejskich, zabytki związane z chojnickim bractwem strzeleckim, zwłaszcza niepowtarzalne insygnia królów  kurkowych z XVII – XX w. Dział sztuki Muzeum gromadzi zbiory sztuki sakralnej regionu, kolekcję portretów szlachty pomorskiej i mieszczaństwa XVIII-XX w. oraz zbiory pomorskiego malarstwa, grafiki i rysunku  z XIX-XX w., wśród nich m.in. kolekcje twórczości Leona Stanisława Kaweckiego (1921-2000) i Kazimierza Jasnocha (1896-1966). W baszcie Kurza Stopa  prezentowana jest, gromadzona od 1984 r., interesująca kolekcja Współczesnej Sztuki Polskiej, która obejmuje wszystkie ważniejsze nurty i tendencje obecne w sztuce polskiej od lat 60., mieszczące się w zakresie tzw. klasyki nowoczesności. Jej twórcom przyświecały ambicje, by w Chojnicach stworzyć kulturową i edukacyjną szansę w zakresie polskiej sztuki nowoczesnej, w formie reprezentatywnej w skali ogólnopolskiej.


     Muzeum w Chojnicach z wielką starannością systematycznie buduje relacje pomiędzy zwiedzającym a kolekcją. Program ten realizowany jest poprzez różnorodne formy upowszechniania i promowania zbiorów. Oprócz wystaw stałych i czasowych są to: lekcje muzealne, warsztaty, programy edukacyjne dla grup szkolnych, spotkania muzealne, konkursy, wykłady i konferencje, koncerty czy projekcje filmowe. Ich celem - w tym najszerszym znaczeniu - jest szerokie otwarcie drzwi muzeum, które wpisuje się w kulturowy rozwój społeczeństwa.

 

Autor: Muzeum Historyczno - Etnograficzne w Chojnicach

Foto: M.Bieliński, Dep. Turystyki, UMWP

Podziel się na: